Processen att skapa nytt campus Eskilstuna fortsätter trots överprövning

2016-02-11 | På campus

I slutet av januari antog MDH Serneke Bygg AB:s anbud i upphandlingen för att hitta det bolag som ska bygga det nya campus Eskilstuna och se till att hyresvärd finns när byggnaden är klar. Nu har det andra bolaget som lämnade in anbud, Skanska Sverige AB, skickat in en överprövning. I avvaktan på förvaltningsrättens avgörande i frågan fortsätter processen med att skapa den nya högskolebyggnaden helt enligt plan i alla avseenden, undantaget det arbete som skulle påbörjats med Serneke Bygg AB.

Det är en reservation gällande tidsplanen som Skanska överprövar i Uppsala förvaltningsrätt. Överprövningen gör att delar av tidsplanen för projektet skjuts upp men Eskilstuna kommun ska fortfarande lämna de aktuella byggnaderna Sporthallen och Vattenpalatset senast den 1 juni 2016.

– Från kommunens sida avvaktar vi nu besked i den juridiska processen senare i vår. Vår bedömning utifrån det vi vet idag är att komma igång med sanering, besiktningar och markundersökningar under sommaren som planerat, säger Benny Larsson, byggsamordnare Eskilstuna kommun.

– Det är för tidigt att säga hur överprövningen kommer att påverka tidsplanen. Förvaltningsrättens handläggningstider kan vi inte påverka. Vi fortsätter det interna arbetet här på MDH, bland annat tillsammans med AIX Arkitekter som är det arkitektkontor som kommer att inreda den nya högskolebyggnaden. Målet är att skapa ett levande och modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe i centrala Eskilstuna, säger Anna Gulyas, projektchef vid MDH.  

Läs mer om nytt campus Eskilstuna