Pris till MDH-uppsats om IT i multinationella företag

2012-06-01 | Student

Nyligen delade Svenska Civilekonomföreningen i Mälardalen ut pris för bästa ekonomiuppsats vid Mälardalens högskola. Priset gick till sex studenter vars uppsats handlade om IT i multinationella företag.

Isabelle Andersson, Stephanie Bennström, Therese Gustavsson, Maria Melander, Camilla Pettersson och Emma Öhlund har tillsammans fått pris från Svenska Civilekonomföreningen i Mälardalen för bästa ekonomiuppsats vid Mälardalens högskola. Tillsammans fick det under prisutdelningen vid akademisk högtid en prischeck på 5 000 kr.

Prisutdelningen vid akademisk högtid

Studenternas uppsats, "The IT Phenomenon in the Multinational Enterprise", handlar om multinationella företags informationsteknologi kopplat till globalisering. Den bygger på en omfattande litteraturstudie av både vetenskapliga artiklar och böcker om ämnet. Uppsatsen innehåller också exempel från verkligheten där studenterna gjort intervjuer med 12 personer från företag i olika branscher.

I motiveringen till priset nämns bland annat att uppsatsen är aktuell för att den tar upp problem som många företag brottas med och att företagsledare kan, precis som studenter, ha nytta av uppsatsen för att öka sin kunskap om hur IT används i multinationella företag.