Pris till Mdh-uppsats om företags strategiska allianser

2011-06-08 | Student

Nyligen delades Svenska Civilekonomföreningen pris i Mälardalen ut för bästa ekonomiuppsats. Det gick till Erik Fredrikssons och Inti Lammis C-uppsats i företagsekonomi på Mälardalens högskola, där de undersökt Atlas Copco Secorocs hantering av strategiska allianser.

Strategiska allianser mellan företag är djupa och stabila affärsrelationer där företagen ser att det kan vara antingen lönsamt eller kan ge tillgång till nya resurser. Atlas Copco Secoroc har idag allians med Guideline AB för att utveckla en ny produkt som kombinerar de båda företagens teknik och kunnande. I uppsatsen undersöker författarna hur Secoroc hanterar sina allianser, om de har ”allianskompetens” och om de lär sig från dem.

Valet av uppsats motiveras av att den tar upp ett aktuellt men ännu ganska okänt ämne, att den har en bra teoretisk beskrivning och att teorin används och knyts ihop bra i analysen. En välskriven uppsats som också tydligt beskriver hur de gått till väga och varför.