Pris till MDH för bästa examensarbete inom lärarutbildningen

Analys av läroböcker i matematik belönades

2014-10-13 | Student

MDH-studenterna Martin Sjökvist och Mattias Norström, har fått 2014 års Göran Emanuelsson-stipendium för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar. Båda har studerat till lärare vid Mälardalens högskola (MDH) och priset på 15 000 kronor delades nyligen ut på en nationell konferens för lärarutbildare i matematik (LUMA).

Uppsatsen har titeln Om och endast om – hur bevis och bevisförening hanteras i två gymnasieläroböcker och är en analys av två läroböcker i matematik. 

Mattias Sjökvist och Mattias Norström, Mälardalens högskola, samt Roheen Ashiq Hussein, Uppsala universitet, tilldelades Göran Emanuelsson-stipendiet 2014.

– Det är både kul och hedrande för MDH:s lärarutbildning att vi producerar examensarbeten som vinner pris som de bästa i landet. För att utveckla klassrumsundervisningen och elevers kunskap i matematik behöver vi bättre läroböcker i Sverige. Mattias och Martins arbete är ett av flera exempel från MDH som kan bidra till denna förbättring, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, vid MDH.

Innehållsanalys av två läroböcker för gymnasiet

Det prisbelönta examensarbetet, handlett av universitetslektor Heidi Krzywacki vid MDH, handlar om hur matematiska bevis och matematisk bevisföring hanteras i läroböcker för gymnasieskolan. Studien bygger på en omfattande och ingående kvalitativ innehållsanalys av två läroböcker. Slutsatsen Martin Sjökvist och Mattias Norström drar är att det finns många brister i läroböckern

På MDH finns en forskargrupp i matematikdidaktik (M-TERM) som analyserar läromedel i bland annat Sverige och i Finland. Sammantaget är cirka tio forskare från M-TERM engagerade i läromedelsanalyser med speciellt fokus på hur läromedel kan stötta lärare att agera i klassrummet.

Om stipendiet

Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet delar varje år ut Göran Emanuelsson-stipendiet. Syftet är att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik. Årets pris delade de båda MDH-studenterna med Roheen Ashiq Hussein från Uppsala universitet som skrivit uppsatsen ”Matematik i förskolan – studie bland barn kring förekomsten av prototyper hos mönster”. Stipendiet ska användas till resor för fortbildning.

»»» Läs juryns motivering och ladda ned examensuppsatserna [ LUMA ]