Prestigefyllt erkännande för MDH-professor

2016-09-06 | Forskning/Samverkan

Jinyue Yan, professor i energiteknik vid MDH, har valts som aktiv medlem i European Academy of Science and Arts. I dag finns det endast sex medlemmar från Sverige i akademin, dock inga av dem från det tekniska eller miljövetenskapliga området.

European Academy of Sciences and Arts är en av de största tankesmedjorna i Europa och länkar samman över 1700 forskare över hela världen, bland dem 33 nobelpristagare.  Som ”en oberoende kunskapspool” är akademins målsättning att diskutera aktuella frågor över olika akademiska områden och kulturer, såväl som att främja den transnationella dialogen till nytta för dem som bor och arbetar i Europa.

Akademin inriktar sig huvudsakligen på tre områden: Kunskapsutveckling, spridning av vetenskaplig information och genomförande av internationella projekt. Den har erkänts som en av världens mest renommerade akademier inom vetenskap och konst.

Jinyue Yan mottog den goda nyheten tidigare i år.

- Genom att väljas in som medlem i European Academy of Sciences and Arts, känner jag att det är ett erkännande av vår vetenskapliga forsknings excellens, samt spridningen av vår kunskap (som chefredaktör av Applied Energy), säger han.

Kontakta Jinyue Yan.