Prestigefylld utmärkelse till MDH-forskare

2016-10-04 | Forskning/Samverkan

Edward Gillmore, doktorand i företagsekonomi på akademin för ekonomi, samhälle och teknik vid MDH, vann nyligen, i mycket hård konkurrens Strategic Management Society (SMS) Best Conference PhD Paper Prize, för ”The impact om mandate Loss on Subsidiary Evolutionary Trajectories”.

Edward Gillmore är glad och stolt över vinsten, som innebär ett viktigt erkännande av hans forskning. Priset har med stöd av konsultföretaget Booz Allen delats ut sedan år 2 000 till doktorander inom företagsekonomi, för enastående prestationer.

– Jag är väldigt stolt över detta eftersom det är ett betydelsefullt erkännande av min och min forskargrupps prestation. Att ha fått denna utmärkelse betyder att det vi gör sticker ut från mängden i den mycket hårda konkurrensen. Det signalerar att vi gör ett bra jobb och att vi driver intressanta frågor. Vi tillhör uppenbarligen de bästa lärosätena i världen inom vårt område, säger Edward Gillmore.

Läs mer om Strategic Management Society (SMS) Best conference PhD Paper Prize.

Läs mer om Edward Gillmores forskning