Premiär för podden Förskolebyrån

2017-10-04 | Forskning/Samverkan

Måndagen den 2 oktober var det premiär för MDH-forskaren Mia Heikkilä:s podd ”Förskolebyrån”. Här diskuteras aktuella frågor som berör förskolans verksamhet med kunniga och intressanta gäster; såväl forskare som personal i förskolan gästar podden.

 

– Jag saknade ett forum som diskuterar aktuell forskning och beprövad erfarenhet, vilket är delar som förskolans verksamhet ska vara grundad på. Ett forum som både verksamma i förskolan och förskollärarstudenter kan dra lärdomar från, säger Mia Heikkilä som är docent och forskare i pedagogik vid MDH och den som leder podden.

Varje poddavsnitt av Förskolebyrån har en gäst och ett tema.
– Jag har bjudit in personer som både är forskare och praktiker, men som är särskilt kunniga eller erfarna inom ett specifikt område. Det kan exempelvis vara Internet för barn, utomhuspedagogik, didaktik i förskolan, jämställdhet, mångfald eller programmering, säger Mia.

Första poddavsnittet tar upp vägledning

Första avsnittet handlar om vägledning i förskolan. Gäst är Anna Rantala, som är lektor vid förskollärarutbildningen på Umeå universitet och som skrivit en avhandling om ämnet. Pedagogernas vägledning av barnen i förskolan är ett försök att förmedla normer om hur individer bör bete sig i ett demokratiskt samhälle och grundar sig i förskolans fostransuppdrag. Avhandlingen synliggör att barn i förskolan dagligen blir vägledda på olika sätt. Det framkom även att vägledningen varierar både mellan kön och mellan olika barn. 

Lyssna på första avsnittet av podden Förskolebyrån

På MDH:s samverkansarena Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande publiceras poddavsnitten. Avsnitten finns även på Itunes.

Kommande poddavsnitt

Nya avsnitt kommer varje måndag hela hösten. Nästa veckas gäst (vecka 41) är förskolechefen Lotta Rajalin och temat är förskola för nyanlända barn.