Praktisk kunskap – om det som inte går att läsa sig till

2016-03-08 | Utbildning Forskning/Samverkan

Just nu pågår Handledarårets inspirationsdagar på MDH i Eskilstuna och Västerås. Deltagarna är omkring 300 handledare som jobbar med att stödja MDH-studenter som är ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kommuner, landsting, skolor och andra verksamheter.

Cirka 2 500 studenter går just nu en professionsutbildning vid MDH och handledarna har en mycket viktig roll för deras lärande och utveckling. För att uppmärksamma vikten av handledarnas uppdrag anordnas två inspirationsdagar nu under våren. Dagarna bjuder på inspirerande föreläsningar och forskning om praktisk kunskap.

– Jag hoppas att handledarna blir inspirerade och medvetna om deras värde och inser att de kan mycket mer än vad de tror. Deras kunskap är avgörande för studenterna, säger Ingela Josefson, professor i praktisk kunskap vid Stockholms konstnärliga högskola och Universitetet i Nordland, Bodö, Norge.

Ingela Josefson är huvudföreläsare och berättar bland annat om mötet mellan praktik och teori och om hur VFU och handledning kan utformas så att studenterna tränar sin förmåga att reflektera över och hantera olika dilemman i sitt arbete.

– Vi vill hjälpa studenterna så mycket som möjligt och frågor om varför vi gör på ett visst sätt väcker tankar och öppnar upp för diskussion, säger Lili-Ann Olofsson, sjukgymnast på vårdcentralen Åsidan i Nyköping och handledare för studenter inom fysioterapeutprogrammet.

Vidare lyfter Ingela Josefson begreppet tyst kunskap – sådant som inte kan formuleras i teorin utan baseras på erfarenheter. Hon menar att den här typen av kunskap är högst relevant för studenter som är ute på sin VFU då det är ett komplement till deras tidigare teoretiska studier. För att kunna låta studenterna reflektera över det praktiska arbetet spelar handledarna en central roll då deras erfarenheter och berättelser är mycket värdefulla.

– För mig är det en självklarhet att vara handledare. Det är spännande och utvecklande och ett enkelt sätt att hålla sig ajour då studenterna bidrar till nya idéer och tankar, säger Jesper Schiller, också sjukgymnast på vårdcentralen Åsidan i Nyköping och handledare för studenter inom fysioterapeutprogrammet, som tyckte att inspirationsdagen var ett spännande initiativ.

Om Handledaråret 2016

Handledaråret 2016 arrangeras av Samhällskontraktet för att synliggöra betydelsen av handledare inom kommuner, landsting, skolor och andra verksamheter och deras insatser för studenter i våra professionsutbildningar. Satsningen sätter VFU-handledare i fokus och syftar till att inspirera till utveckling av handledningen. 19-20 september anordnas ytterligare inspirationsdagar.