Plugga vidare i höst

2018-02-05 | Student Utbildning

Fördjupa och bredda din kunskap ytterligare genom att läsa vidare efter din grundutbildning. Med en påbyggnadsutbildning har du möjlighet att göra dig extra konkurrenskraftig genom att utveckla din förmåga att kunna hantera ännu mer komplexa frågor.

Vi erbjuder magister- och masterutbildningar inom flera områden och även flertalet specialistsjuksköterskeutbildningar. Ansök mellan den 15 mars och 16 april (undantag för specialistsjuksköterskeutbildningarna där ansökan sker mellan den 15 februari och den 15 mars).

Påbyggnadsutbildningar HT18:

Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp

Magisterprogram i internationell marknadsföring, 60 hp

Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv, 60 hp

Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp

Masterprogram i didaktik, 120 hp

Master's programme in Financial Engineering, 120 hp

Masterprogram i hållbara energisystem, 120 hp

Masterprogram i innovation och design, 120 hp

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 hp

Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram, 120 hp

Masterprogram i programvaruteknik, 120 hp

Masterprogram i teknisk matematik, 120 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Specialpedagogprogrammet, 90 hp