Pär Eriksson: Samhällskontraktet höjer vår kunskapsnivå och vidgar våra synsätt

2018-02-02 | Forskning/Samverkan Omvärld

Nu går Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH, in i sin tredje fyraårsperiod. Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna, är ordförande i styrelsen. Här svarar han på några frågor om det strategiska samverkansavtalet.

Hur skulle du beskriva Samhällskontraktet för någon som inte känner till det?

 

– När vi startade Samhällskontraktet 2009 var det ett helt unikt samverkanskoncept och vi hade som mål att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region. Jag tycker verkligen att Samhällskontraktet har blivit en viktig strategisk, långsiktig och stabil arena för kunskapsutveckling där Sörmland och Västmanlands bästa står i fokus. Genom Samhällskontraktet stärker vi dessutom vår högskola. Tack vare att vi, alla fem parter, är med och bidrar på olika sätt, har vi möjlighet att nå en stor del av de som lever och arbetar här.

Kan du ge några konkreta exempel på vad Samhällskontraktet har gett?

– All forskning och utveckling som görs inom Samhällskontraktet behövs verkligen. Det finns så många goda exempel, men för att nämna några: ett nytt sätt att rehabilitera äldre personer har tagits fram, ett arbetssätt som har både sociala och ekonomiska positiva konsekvenser. Ett projekt har undersökt varför många sjuksköterskor och socialsekreterare väljer att sluta sina jobb vilket har gett oss som arbetsgivare värdefulla kunskaper hur vi ska tänka för att skapa en långsiktig kompetensförsörjning till välfärdssektorn. Ett annat projekt ledde till ett webbaserat utbildningspaket för att skapa en jämställd förskola. Just nu pågår ett viktigt projekt om nyanlända barn och ungdomar där vi hoppas kunna skapa bättre förutsättningar för deras inkludering i vårt samhälle. Ja, listan kan göras lång.

Vad kommer fokus att vara för de kommande fyra åren?

– Genom det nära samarbetet med högskolan, får vi ta del av den absolut senaste forskningen och vi kan höja vår kunskapsnivå och vidga våra synsätt, något som kommer till nytta direkt i klassrummet, på äldreboendet eller hos de som möter våra nyanlända. Det allra viktigaste i vårt arbete nu är därför att fortsätta generera ny kunskap och att se till att den verkligen når ut till medarbetarna. På så sätt kan vi fortsätta att höja kompetensnivån i regionen och utveckla våra verksamheter och medarbetare, vilket är vad Samhällskontraktet har strävat efter sedan starten.

Läs mer på www.samhallskontraktet.se