Över 60 000 euro till MDH-koordinerat nätverk

2012-05-30 | Student

För andra året i rad har nätverket NordBiz, som Mälardalens högskola koordinerar, fått ökad finansiering. Det betyder att fler studenter och lärare kan åka på utbyten mellan de sju europeiska universitet som är med i nätverket.

- För två år sedan fick vi dryga 30 000 euro, förra året det dubbla och nu ökar vi med ytterligare 3 000 euro. Det beror på att vi hela tiden är aktiva och utvecklar nya kurser, säger projektets koordinator Charlotta Edlund på Mälardalens högskola.

Pengarna kommer dels att användas för studentutbyten där redan 17 studenter anmält intresse för utbytesstudier under en termin nästa läsår, till eller från något av de sju universiteten inom nätverket.

Pengarna kommer även att användas för att genomföra nätverkets populära kurser, den ena av dem ”Business Strategies for Sustainable Development”. Det är en kurs där studenter från flera länder jobbar med skarpa projekt. 2011 arrangerades kursen vid MDH och studenterna jobbade med projekt från ABB, och 2012 arrangerades kursen av Högskolan i Telemark i Norge. Nästa år är kursen planerad att ges i Litauen.

Till hösten planerar man också att ge nätverkets kurs i nordisk-baltisk marknadsföring för nionde gången. Kursen kommer då att ges i Tallinn och fem studenter från Mälardalens högskola kommer att väljas ut att få följa med.

- Under de här dagarna får studenterna erfarenheter om hur det är att jobba i multi-kulturella grupper och får se hur man jobbar i andra länder. Studenter som medverkat i de olika intensivkurserna skapar nätverk och många drar slutsatsen att deltagarna från de olika länderna har såväl likheter som olikheter i kultur och personlighet, säger Charlotta Edlund.

Nätverket NordBiz finansieras av Nordiska ministerrådet inom ramen för programmet NordPlus. Sju universitet från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Estland och Litauen är partners i projektet.