Nytt forskningssamarbete ska jämföra våld i nära relationer mellan Sverige och Kina

2018-10-19 | Forskning/Samverkan Omvärld

Ett forskningssamarbete mellan Mälardalens högskola (MDH) och Shandong University, Kina, ska jämföra situationen för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer i Sverige och i Kina.

 

Bild på Pernilla Liedgren och Mehrdad Darvishpour

Forskarna kommer att utgå från lagar och jämföra synen på våld mot kvinnor i stort.

– Vi kommer även titta på hur organisationer som tar hand om kvinnor som utsätts för våld i relationer arbetar, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete, som tillsammans med Pernilla Liedgren, lektor i socialt arbete, ska genomföra studien med kollegor från Kina.

MDH har sedan 2014 haft ett partnerskap med universitet i Kina genom Linnaeus-Palmes utbytesprogram. Kunskapsutbyte är centralt i samarbetet, som fokuserar på utbildning och lärande och under utbytena håller gästerna föreläsningar, besöker olika organisationer och deltar i seminarier. 

– När vi diskuterade hur vi skulle fortsätta samarbetet föreslog vi att utveckla det även på forskarnivå. Vi pratade om en forskningsstudie och landade i att göra en komparativ studie om våld i nära relationer i respektive länder, säger Mehrdad Darvishpour.

Statistiken visar att våld i nära relationer är relativt frekvent i Sverige, om man ser på anmälningar och våldtäkter jämfört med andra länder. Sett till populationen är anmälningarna fler i Sverige än i Kina. Men detta betyder inte nödvändigtvis att kvinnor i Sverige är mer utsatta för våld. 

– Statistiken kan påverkas av genusmedvetenhet, en skarpare syn på vad som klassas som våld och i vilken utsträckning kvinnor vågar anmäla, samt i vilken mån lagar och myndigheter och andra organisationer underlättar för våldsutsatta kvinnor att dra sig ur relationer, säger Mehrdad Darvishpour. 

Differens i synsätt och resurser

Synen på våld i nära relationer kan också skilja sig åt mellan länderna:

– Medan vi i Sverige har ett av de mer progressiva synsätten för hur vi ska bekämpa våld i nära relationer har Kina ett någorlunda mer konservativt synsätt.

En direkt skillnad är vem som kan anmäla våldsbrott.

– I Sverige klassas det som ett allmänt brott, vilket innebär att det inte behöver vara personen som utsätts som måste anmäla utan exempelvis ett vittne. I Kina måste dock offret anmäla och det tror vi kan ha en konsekvens att många inte vågar anmäla, kanske på grund av skamkänslor, att de är rädda eller för att de inte tror de kommer få hjälp, säger Mehrdad Darvishpour.

Mehrdad Darvishpour har en tes om att större resurser tillsätts i Sverige för att motverka våld i nära relationer än i Kina, genom exempelvis pengar till kvinnojourer och handlingsplaner för att motverka våld:

– Finns motsvarande resurser i Kina? Vårt intryck är att detta är begränsat och för att inte utgå från våra fördomar planerar vi att genomföra en komparativ studie.

Bild på Dong Yun-fang och Li Zhinuo, Shandong University, Kina

Utbyten har visat skillnader

Genom utbytena har de svenska och kinesiska forskarna fått en inblick i de båda ländernas sociala arbete.

– Sverige har en lång historia av socialt arbete medan professionen inte funnits särskilt länge i Kina. Vi tror därför att vi i Kina har mycket att lära av svenska erfarenheter och vi vill jämföra vilken hjälp organisationer i de olika länderna bistår kvinnor som utsätts för våld med, säger Li Zhinuo en av forskarna från Shandong University som medverkar i forskningssamarbetet.

Mehrdad tillägger:

– Kina är ett stort land där det sociala arbetet inte är lika utvecklat som i Sverige. Sverige är ett av länderna där socialt arbete som profession har högst status. Kina har inte en lika lång erfarenhet och det är mycket volontärarbete, som vi kan lära oss av, men där det inte är säkert att alla frågor kommer upp till ytan.

Det politiska läget gör också att forskarna i början var skeptiska till hur ett forskningssamarbete skulle kunna ta form:

– Känsligheten i frågan i kombination med det politiska läget gör att vi kan få ett begränsat material att utgå från. Men vi vill ändå ta möjligheten då vi tror att detta kan bli ett fruktbart och spännande forskningssamarbete, säger Mehrdad Darvishpour.

Läs mer om forskningen inom hälsa och välfärd