Nytt dubbelexamensprogram för masterstudenter

2018-02-09 | Utbildning

Till hösten startar Nordic Master Programme in Intelligent Software Systems (NISS) på MDH. Ett program som ger masterstudenter inom programvaruteknik och intelligenta inbyggda system möjligheten att läsa delar av sin utbildning vid ett annat universitet och samtidigt ta en dubbel examen.

– Det känns väldigt spännande! Det är ett projekt som finansieras av Nordiska Ministerrådet och kommer att pågå under fem år. Totalt kommer vi att ta in tio studenter per år, fördelat på de tre lärosätena, säger Radu Dobrin, som är ansvarig för NISS vid MDH.

 

NISS är ett samarbete mellan MDH, Åbo akademi universitet och Reykjaviks universitet. Programmet erbjuder studenter som redan läser en masterutbildning inom programvaruteknik eller intelligenta inbyggda system vid MDH att läsa delar av sin utbildning i Finland eller på Island och samtidigt ta en dubbel examen. Syftet med NISS är att utveckla studenternas förmåga att bygga och hantera komplexa och stora mjukvarusystem och infrastrukturer, med ett internationellt perspektiv.

– Det första året på masterutbildningen läser man på sitt hemuniversitet. Sedan kan man välja att läsa en termin eller hela andra året på något av de andra två universiteten. Efter avslutade studier får man en dubbel masterexamen, dels i programvaruteknik eller intelligenta inbyggda system vid MDH, dels i datavetenskap eller datateknik med inriktning på programvaruteknik vid universitetet i Åbo eller i datavetenskap i Reykjavik, säger Radu Dobrin.

Ansökningsperioden för NISS är igång och pågår till och med den första april. För att kunna söka måste man studera på det tvååriga masterprogrammet i programvaruteknik eller intelligenta inbyggda system.  

– Den som vill söka kan vända sig till programsamordnarna för masterprogrammen på MDH eller till den internationella samordnaren på IDT. Den som antas får också ett stipendium som ligger på drygt 800 euro i månaden, som ska täcka upp för utgifter som till exempel boende under utlandsvistelsen, säger Radu Dobrin.

NISS hemsida