Nytt campus Eskilstuna: studiebesök och föreläsning

2015-11-03 | På campus

​I processen med att skapa ett nytt campus i Eskilstuna pågår just nu en kunskapsinhämtning från andra organisationer som har byggt om sina lokaler eller flyttat.

Den 3 november genomförs ett studiebesök på Amsterdam University of Applied Sciences i Holland, ett lärosäte som byggde ett nytt campus för några år sedan. De som åker på studiebesöket är styrgruppen för projektet nytt campus Eskilstuna, ordförandena för de fackliga organisationerna SACO och OFR, huvudskyddsombudet och representanter från campussektionen, personalsektionen och sektionen för kommunikation och externa relationer.

Vid chefsdialogen den 6 november håller arkitekt och organisationskonsult Thomas Nathorst-Böös föreläsningen ”Kontoret i förändring”.

Senare i höst kommer rektor att fatta ett övergripande inriktningsbeslut om utformning av lokalerna i det nya campuset.

Se film från Amsterdam University of Applied Sciences i Holland och en filmad föreläsning med Thomas Nathorst-Böös