Nytt campus Eskilstuna: Förvaltningsrättens dom överklagas av Skanska

2016-09-06 | På campus

Nu har MDH fått besked från Kammarrätten i Stockholm att Skanska vill gå vidare till nästa instans för att pröva beslutet om upphandlingen av hyresvärd till nytt campus Eskilstuna.

Det var i maj 2015 som MDH påbörjade en upphandling för att hitta den hyresvärd som ska bygga det nya campus Eskilstuna. I februari 2016 beslutade Högskolestyrelsen att tilldela uppdraget till Serneke Bygg AB. Skanska AB, som också lämnade in ett anbud, begärde överprövning hos förvaltningsrätten i Uppsala gällande MDH:s beslut att förkasta deras anbud.

Den 24 augusti konstaterade förvaltningsrätten att MDH har hanterat upphandlingen på rätt sätt och avslog Skanskas ansökan om överprövning av upphandlingen av ett nytt campus i Eskilstuna. Nu vill Skanska gå vidare till nästa instans för att pröva beslutet.

Beskedet innebär i ett första skede att högskolan får vänta på besked från Kammarrätten om de beviljar Skanska prövningstillstånd.

- I avvaktan på det fortsätter vi med det interna arbete helt enligt plan. Inredningsarkitekterna AIX jobbar vidare utan avbrott, likaså våra upphandlade AV-konsulter, säger Anna Gulyas, projektchef vid MDH.

Läs mer om nytt campus Eskilstuna