Nya böcker inom förskola och skola

2017-12-14 | Forskning/Samverkan

Med insikter om barn, ungdomar och vuxnas olika behov skapas förutsättningar för bättre kunskapsinlärning och bemötande. Ta del av några av våra senaste böcker inom förskola och skola.

The Sage Handbook of Outdoor Play and Learning 

Redaktörer: Eva Ärlemalm-Hagsér, docent i pedagogik vid MDH, Tim Waller, Ellen Beate Hansen Sandseter

There has been a growing academic interest in the role of outdoor spaces for play in a child's development. The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning represents a coordinated and comprehensive volume of international research on this subject edited by members of the well-established European Early Childhood Education Research Association Outdoor Play and Learning SIG (OPAL). 

Läs mer om The Sage Handbook of Outdoor Play and Learning

 

Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan 

Författare: Louise Sund är lektor i pedagogik vid MDH, Per Sund är docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid Stockholms universitet.

Boken handlar om ämnesintegrerad undervisning i naturorienterande ämnen (NO) och samhällsorienterande ämnen (SO) och beskriver hur yrkesverksamma lärare i grundskolan och lärarstudenter på grundskollärarutbildningen kan arbeta ämnesintegrerat med frågor om hållbar utveckling

Läs mer om Hållbar utveckling - ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

 

 

Rektor – en handbok 

Författare: Per Kornhall, forskare vid MDH

Rektor – en handbok är centrerad kring det viktigaste i framgångsrika rektorers ledarskap – hur man leder lärares lärande. Boken vill underlätta för dig som är eller ska bli rektor att skapa en dynamisk utveckling av undervisningen och verksamheten på din skola.

Läs mer om Rektor - en handbok

 

 

Barns övergångar 

Redaktörer: Anne Lillvist docent i pedagogik vid MDH, Jenny Wilder, docent i specialpedagogik vid MDH

En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva övergångar mellan olika skolformer  främjar kontinuitet i barns lärandevägar och är mycket beroende av  lärares kompetens och lyhördhet. I denna antologi ges perspektiv från lärare, barn och föräldrar om de övergångar som barn gör under sin skolgång, skolövergångar genom nutida övergångsforskning.

Läs mer om Barns övergångar

 

Barn och Unga i Skola och Samhälle 

Redaktörer: Anette Sandberg professor i pedagogik vid MDH, Anders Garpelin, professor i pedagogik vid MDH.

Denna antologi är baserad på och har genomförts inom forskningsmiljön Barn och Unga i skola och samhälle (BUDD) vid MDH. Forskarna studerar hur förskola,, förskoleklass och skola erbjuder pedagogiska utmaningar för barn med olika förutsättningar och erfarenheter. Det gäller barns möte med språk- läs- och skrivprocessen, matematik, estetiska ämnen, hållbarn utveckling, delaktighet och lärande samt den roll sociala samspelsprocesser och identitetssökande spelar.

Läs mer om Barn och Unga i Skola och Samhälle

 

Pedagogies of Educational Transitions 

Redaktörer: Anders Garpelin, professor i pedagogik vid MDH, Bob Perry, Nadine Ballam.

This book presents the latest research on educational transitions from a variety of research traditions and practical contexts set in Australia, New Zealand, and several European countries. It examines, critically questions, and reshapes ideas and notions about children's transitions to school.

Läs mer om Pedagogies of Educational Transitions

 

Skolans möte med nyanlända 

Redaktörer: Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik vid MDH, Eva Sundgren, senior professor i svenska vid MDH

Skolans möte med nyanlända beskriver hur skolan kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända och besvarar frågor som: Vad innebär det att möta nyanlända elever? Hur ser samman­hang och betingelser ut för en lyckad undervisning och inklu­dering? Hur kan arbetet med nyanlända enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas?

Läs mer om boken Skolans möte med nyanlända

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet 

Redaktörer: Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik vid MDH, Eva Sundgren, senior professor i svenska vid MDH.

Boken Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet tar upp det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, förberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transspråkande.

Läs mer om boken Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet