Nya alkoholsensorer förenklar alkoholtester

2017-11-14 | Forskning/Samverkan Omvärld

Jonas Ljungblad, doktorand vid MDH, har varit med och tagit fram en alkoholsensor som känner av om en person har alkohol i kroppen genom utandningsluften, utan att använda ett munstycke. Syftet med sensorn är att förenkla processen vid utandningsprover.

 

Inloggningssytem med alkoholsensor.

- Anledningen till att vi ville göra det enklare att ta utandningsprover är dels för att kunna testa många människor på daglig basis, på till exempel arbetsplatser. Dels för att kunna mäta alkohol i kroppen hos en förare, i fordonet, utan att föraren behöver göra något aktivt, säger Jonas Ljungblad.

Den 15 november försvarar han sin doktorsavhandling med titeln ” High Performance Breath Alcohol Analysis”. I sin avhandling presenterar han hur en ny typ av alkoholsensor ska kunna anpassas till fordon för att göra det så enkelt som möjligt för föraren. Till exempel ska föraren inte behöva byta munstycke varje gång som bilen startas. Ett annat exempel är att minimera tiden det tar för sensorn att mäta alkohol i kroppen, så att föraren slipper vänta på att få köra iväg.

- Målet är ju att ta bort det aktiva över huvud taget. Föraren ska bara kunna kliva in

 

i bilen och ha en normal start, precis som med en bil utan alkoholsensorer, säger Jonas Ljungblad.

Samtidigt som Jonas Ljungblad doktorerat vid MDH har han också varit anställd på företaget Senseair, som tagit fram den nya alkoholsensorn. Med hjälp av IR-teknik kan sensorn känna av om en person har alkohol i kroppen, genom utandningsluften, utan att ett munstycke behövs. För att kunna testa anställda på en arbetsplats, har Jonas Ljungblad och hans kollegor, utvecklat sensorn så att den kan kopplas till ett inloggningssystem, något som lokförare inom SJ, redan börjat använda.

- För att kunna logga in på sitt arbetspass måste de dra sitt kort och andas ut i sensorn som sitter på inloggningssystemet. Därefter kan de börja sitt pass, förutsatt att de inte har alkohol i kroppen, säger Jonas Ljungblad.

Efter sin disputation kommer Jonas Ljungblad att fortsätta arbetet med att utveckla alkoholsensorn, som ska finnas i fordon. Ett projekt som är sponsrat av NHTSA, USA:s motsvarighet till Trafikverket, och flera biltillverkningsföretag.

- I USA dör 10 000 personer varje år i trafiken på grund av alkoholpåverkade förare, och alkoholrelaterade trafikolyckor är naturligtvis även ett problem i Sverige. Så målet med projektet är att rädda liv och få ner antalet döda, säger Jonas Ljungblad.