Ny teknik ska hjälpa äldre att träna fallförebyggande

2017-01-12 | Forskning/Samverkan

Forskning visar att 40 procent av alla fallskador hos äldre kan förebyggas med rätt träning, men få tränar tillräckligt mycket. Nu ska Mälardalens högskola (MDH), tillsammans med bland annat Landstinget Västmanland och Västerås stad, ta fram ett tekniskt hjälpmedel som ska motivera till att träna på rätt sätt.

 

Idag är fallskador det vanligaste hälsoproblemet bland äldre människor, och konsekvenser av fall den vanligaste dödsorsaken.

– Bland personer som råkar ut för en fraktur till följd av ett fall, kan vi se att enbart hälften återfår samma funktionalitet som tidigare i det området. Många blir mindre självständiga och mer beroende av folk i sin omgivning, och drar ned på fysisk aktivitet av rädsla för ännu ett fall – vilket försvagar kroppen ytterligare. Det blir en negativ spiral, säger Maria Ehn som forskar i hälsoteknik vid MDH.

Maria Ehn leder det nya projektet Teknikstöd för hälsofrämjande beteendeförändringar, som är ett samarbete mellan teknik- och hälsoforskare vid MDH, samt Landstinget Västmanland, Västerås stad och tre företag. Syftet är att undersöka hur nya tekniska hjälpmedel kan användas för att motivera äldre att träna fallpreventivt.

– Idag vet vi hur mycket man behöver träna, och på vilket sätt, för att undvika fallskador. Det handlar framför allt om att öva upp benstyrka, balans och allmän kondition. Det finns effektiva träningsprogram för ändamålet. Men få seniorer kommer upp i den rekommenderade mängd träning som krävs, och det är svårt att ändra ett invant beteendemönster. Därför behövs någon form av motivator och stöd, säger Maria Ehn.

Samarbete med användarna viktigt

Forskarnas idé är att modern sensorteknik, kombinerat med motivationshöjande mjukvara, ska kunna fungera som sådan. Med hjälp av sensorer kan fysisk aktivitet mätas och personen som tränar får återkoppling på hur det gått. Informationen kan bland annat användas för att sätta nya mål i träningen. Maria Ehn menar att det är viktigt att användarna finns med genom hela utvecklingsprocessen för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

– Det finns flera utmaningar i det här arbetet. Förutom att själva tekniken ska fungera, så måste den göras användarvänlig och motiverande för den här målgruppen. I dagsläget har vi fått pengar för att vidareutveckla vår idé till tekniklösning i samarbete med användargrupper, företag, kommun och landsting. Målet med arbetet är en ansökan om medel för ett större projekt där vi verkligen kan utveckla tekniken i nära samarbete med seniorer. Fram till sista juni pågår vårt arbete med att förbättra vår idé utifrån seniorers behov och krav och även sjukvårdens perspektiv. Vi kommer under arbetets gång att söka kontakt med fler partners som kan bidra i utvecklingen.