Ny professor med stark industrikoppling

2018-06-14 | Forskning/Samverkan

Björn Fagerström har varit adjungerad professor vid MDH i 12 år. Den 20 juni tar han steget vidare och blir ny professor i produktutveckling.

–  Det känns lite speciellt och förväntansfullt, det finns så mycket spännande och viktig forskning att ta sig an inom produktutveckling när vi går in i en ny era med högre grad av digitalisering och framtagande av tjänster, där den fysiska produkten bara är en del i ett totalt erbjudande, säger Björn Fagerström.

Sedan år 2006 har Björn Fagerström varit adjungerad professor vid MDH, där hans huvudsakliga forskningsintresse varit inriktat på produktplanering, projektledning, beslutsfattande, produktstrukturering och ledning av FoU-arbete.

Som professor kommer Björn Fagerström främst att arbeta med handledning av doktorander, hålla i föreläsningar samt ansökningar för framtida forskningsprojekt. Utöver det hoppas han kunna bidra till att utveckla processer och arbetssätt för att effektivisera arbetet.

– Att få vara delaktig i arbetet med att ta fram morgondagens produkter och tjänster känns väldigt bra. Så det är alltid spännande att följa doktorander på sin resa mot doktor.  Sedan brinner jag lite extra för forskningsmetodik, vilket många tycker är lite tråkigt, så det är alltid kul att försöka göra det till något spännande och skapa intresse till egna fortsatta studier. Att få jobba med tillämpad forskning med industriell nytta och möjlighet att stärka svensk konkurrenskraft är även mycket stimulerande, säger Björn Fagerström.

Han kommer även att fortsätta sin tjänst som Managing Director på Inocean AB. I och med de båda tjänsterna hoppas Björn Fagerström kunna verka i gränslandet mellan industri och akademi, och på så sätt bidra till fler samverkansprojekt. Inocean jobbar med projektledning och engineering management, inom offshore vind samt bedriver en del forskning och utveckling inom exempelvis lagring av vindenergi, och där ser han en möjlighet för ex-jobbare och doktorander att studera valda delar.

Den 20 juni klockan 13:00 i Filen, Verktyget, MDH i Eskilstuna, håller Björn Fagerström sin professorsföreläsning rörande beslutsfattande inom produktutveckling.