Ny metod för mjukvaruutveckling bidrar till säkrare fordon

2018-01-12 | Forskning/Samverkan

Alla typer av fordon har olika funktioner som styrs av datorsystem, som i sin tur styrs av mjukvara. Genom att effektivisera utvecklingen av mjukvara, kan Alessio Bucaionis forskning bidra till säkrare och bättre fordon.

 

Alessio Bucaioni.

– I min forskning har jag studerat mjukvaruutvecklingen för fordon. Jag har tittat på vad som kan förbättras i utvecklingsprocessen och hur, säger Alessio Bucaioni, som är industridoktorand i datavetenskap, vid MDH.

All elektronik i ett fordon, som till exempel ett backkamerasystem, styrs av datorsystem. Det datorsystem som styr backkameran styrs i sin tur av mjukvara. I sin doktorsavhandling, ”A Model-driven Development Approach with Temporal Awareness for Vehicular Embedded Systems”, presenterar Alessio Bucaioni en ny metod för att förbättra mjukvaruutvecklingen för fordon, som han har tagit fram i samarbete med flera företag inom fordonsindustrin.

– Med den nya metoden behöver ingenjörerna, som utvecklar mjukvaran för fordon, inte längre skapa koden, som talar om vad mjukvaran ska göra. Utan koden kan nu skapas automatiskt via datorn. I och med att den delen av mjukvaruutvecklingen kan automatiseras, förbättras effektiviteten och sena, dyra och tidskrävande mjukvaruändringar kan istället ersättas med tidiga, billiga och snabba ändringar, säger Alessio Bucaioni.

Vidare menar han att automatiseringen också gör att risken för fel i systemet, som ofta påverkas av den mänskliga faktorn, minskar och mjukvaran blir säkrare.

 – På så sätt blir även våra fordon säkrare. Den nya metoden innebär också att man kan ta fram datorsystem som är ännu mer komplexa än de som finns i våra fordon idag. Det gör att vi får bättre fordon med fler funktioner än de som finns på marknaden idag. En annan fördel med den nya metoden är att processen vid framtagandet av mjukvara blir kortare, vilket gör att företagen kan spara pengar. 

Alessio Bucaioni har bedrivit sin forskning på MDH och samtidigt varit anställd på Arcticus Systems, sedan 2014. Dessförinnan tog han en dubbel masterexamen genom GSEEM-programmet (Global Software Engineering European Master), dels i datavetenskap i L’Aquila, Italien, och dels i programvaruteknik vid MDH. Med erfarenheterna från de båda lärosätena ville han fortsätta inom området mjukvaruutveckling och sökte då tjänsten som industridoktorand vid MDH.

Den 12 januari försvarar Alessio Bucaioni sin doktorsavhandling, klockan 10:15 i sal Gamma, på MDH i Västerås.