Ny kurs i tyska med praktik i Tyskland

2014-09-01 | Student

På högskolekursen ”Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30 hp” kombineras studier i tyska med 13 veckors praktik på ett tyskt företag. Kursen genomförs av Mälardalens högskola (MDH) i samarbete med IS Düsseldorf. Språkinstitutet, som är en del av IS Internationella skolorna, har kontakt med cirka 100 företag och organisationer inom 30 olika branscher. Under höstterminen 2014 välkomnas de första praktiksugna studenterna till Düsseldorf.

Fortsättningskursen vänder sig till dem som har läst minst Tyska 1/Tyska A 30 hp på högskolenivå. Mer än hälften av studenterna har läst grundkursen ”Tyska 1 i Tyskland 30 hp” som MDH erbjuder i studentstaden Köln. Att utveckla språkkunskaperna genom föreläsningar och praktik på en arbetsplats är en naturlig fortsättning.

Terminen inleds med tre veckors undervisning i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Studenterna övar sin förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift, i såväl vardagliga som yrkeslivsanknutna sammanhang, och får en djupare inblick i samhällsliv och arbetsliv i Tyskland. Under de efterföljande 13 veckorna praktiserar de måndag till torsdag på ett företag i Düsseldorf med omnejd. Studenterna tilldelas en passande praktikplats efter studiebakgrund och intressen. Där skaffar de sig yrkesspecifika kunskaper och utvecklar sitt språk i ett arbetslivsorienterat sammanhang. Fredagarna under praktikperioden ägnas åt fördjupande undervisning.

”Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30 hp” startar i september 2014. Nästa möjlighet att läsa kursen är under höstterminen 2015. De som ännu inte är behöriga kan under vårterminen studera grundkursen i Köln, också genom MDH.

Behörighet: Studenterna ska ha läst tyska i gymnasiet samt Tyska 1/Tyska A 30 hp på högskola/universitet.

Nästa kursstart: HT 2015, sista ansökningsdag 15 april 2015

Mer information:

Uwe Kjär, ämnesansvarig/tyska på MDH och för kursen ”Tyska 1 i Tyskland”: uwe.kjar@mdh.se

Thorsten Päplow, kursansvarig för kursen ”Tyska med praktik i Tyskland”: thorsten.paplow@mdh.se .

Se även IS Düsseldorfs hemsida: www.is-duesseldorf.com