Ny gästprofessor vill skapa affärsmodeller för minskad konsumtion

2016-06-30 | Forskning/Samverkan På campus Omvärld

Sandra Rothenberg är forskaren som vill förändra företags förhållningssätt, både när det gäller att hantera sina medarbetare och sina kunder för att få ett mer hållbart samhälle. Nu kommer den amerikanska forskaren inleda en tre månader lång gästprofessur vid MDH i Eskilstuna för att dela med sig av sin forskning.

Sandra Rothenberg är professor i management, ansvarig för avdelningen för företagsetik och företags samhällsansvar samt verksamhetsledare på avdelningen för offentlig förvaltning vid Rochester Institute of Technology i New York, USA. Gästprofessuren på MDH är inte hennes första vistelse i Sverige. Redan 1992 gjorde hon ett studiebesök på Volvo och då såddes fröet till den doktorsavhandling om organisatoriskt beteende som ligger till grund för hennes forskningskarriär.
– Jag är väldigt glad över att få komma tillbaka, eftersom det var i Sverige mitt liv som forskare tog sin början. Jag får dessutom träffa många intressanta personer på MDH som kan bidra till att driva min forskning framåt, och jag ser fram emot den här möjligheten till samverkan, säger Sandra Rothenberg. 

Värnar om miljön
Hon forskar framförallt om företagsetik, hållbara affärsmodeller och företags samhällsansvar inom en rad olika industrier.
– Majoriteten av min forskning innehåller någon undersökning av hur organisationer beter sig för att skapa hållbar teknologi, hantera hållbarhetsfrågor eller för att implementera miljöstrategier. Jag har studerat hela vägen från hur beslut fattas till hur man får personen på fabriksgolvet att faktiskt följa strategier, och alla steg däremellan, säger Sandra Rothenberg.

Socialt och miljömässigt ansvar ger ekonomisk avkastning
Hennes forskningsresultat var bland de första som påvisade att företags insatser för miljön kan ha positiva ekonomiska effekter.
– Ett exempel är att innovativa företag får större ekonomisk avkastning genom att ta socialt och miljömässigt ansvar, säger Sandra Rothenberg.

Under sin tid på MDH kommer hon att genomföra en studie på Volvo för att undersöka vad som främjar innovation inom olika teknikområden. Sandra Rothenberg kommer även dela med sig av sin forskning om produktservicesystem, så kallade PSS. Det är en typ av affärsmodell där företag även säljer tjänster kring sin produkt, istället för enbart produkten.
– Idén med att fokusera på service är inte ny, men jag är intresserad av de specifika insatser som minimerar konsumtion, det vill säga hur vi får konsumenter och företag att tänka mer hållbart. Jag tror att nyckeln ligger i att hitta en affärsmodell där företag kan tjäna pengar på att få människor att konsumera mindre, säger Sandra Rothenberg.

Förhoppningen är att hitta en eller flera affärsmodeller som hjälper företag att genomföra de organisatoriska förändringar som krävs.
– Det handlar om en fundamental förändring i företagskultur, man måste omarbeta hela förhållningssättet till hur man hanterar sina anställda och kunder. Jag hoppas kunna erbjuda företag verktyg som kan utgöra ett första steg mot en mer hållbar produktion och konsumtion, säger Sandra Rothenberg.