Ny forskning ska ta tillvara på digitala möjligheter i undervisningen

2016-09-08 | Forskning/Samverkan

Sociala medier har blivit en naturlig del av många människors vardag. Ändå saknas forskning kring hur skolan kan använda detta kraftfulla verktyg i undervisningen. Forskare på Mälardalens högskola (MDH) kommer bidra med ny kunskap inom området i en studie som sker i samverkan med skolor i Västmanland.

Digitaliseringen av vårt samhälle tar ständigt nya kliv. Inte minst i skolan där det finns en tydlig ambition att ta tillvara på nya tekniska möjligheter i undervisningen. För många barn och ungdomar är det idag självklart att använda sociala medier. Frågan är om och hur skolan kan lyckas använda detta media som ett hjälpmedel i undervisningen. Och vidare, hur det i så fall påverkar undervisningen.

MDH har tilldelats 441 400 kronor i projektpengar av länsstyrelsen i Västmanland för att studera kommunikationen mellan lärare och elever i det virtuella klassrummet. Syftet är att ta reda på vilka nya möjligheter som öppnar sig med användningen av sociala medier i undervisningen. Studien kommer att ledas av MDH-forskarna Annaliina Gynne, doktor i didaktik, samt Marcus Persson som är doktor i sociologi. Marcus Persson har bland annat specialiserat sin forskning kring ny teknik i relation till identitetsskapande processer.     
– Vi ska genomföra observationer i både fysiska och virtuella klassrum, det vill säga i klasser där läraren administrerar en Facebookgrupp i undervisningssyfte.  Genom att studera kommunikation och deltagande i dessa klassrum vill vi lyfta fram potentialen i olika innovativa undervisnings- och lärandepraktiker, säger Annaliina Gynne.

Projektet Kommunikation och delaktighet i det fysiska och virtuella klassrummet genomförs inom ramen för regionens plattform för samverkan, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL), och forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med skolor i Västmanland.
– MDH:s projekt bidrar i hög grad till skolutveckling och samverkan mellan högskola och skolor i länet, säger landshövding Minoo Akhtarzand.