Ny app möjliggör barns delaktighet i vården

2016-04-26 | Forskning/Samverkan

Med hjälp av en animerad och interaktiv applikation i en läsplatta ska 3-5-åringar få bättre insyn i hur olika hälsoundersökningar går till och lättare kunna reflektera och uttrycka sig i samtal med läkare och sjuksköterskor. Något som ska ge bättre upplevelse av vårdbesöket.

– En medföljande förälder är en trygghet, men barn vill kunna föra sin egen talan. Så ser det inte alltid ut idag – dialogen sker främst mellan personal och förälder, säger Anna Stålberg, doktorand i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola (MDH).

 

Applikationen som heter IACTA (Inter-Active Communication Tool Activities) har utvecklats i samverkan mellan forskare, praktiker, tekniker och barn och har utgångpunkt i barnkonventionen samt i patientlagen, som ställer krav på nya arbetssätt för att även de mindre barnen ska bli delaktiga. Appen visar en tydlig bild av hur det går till under ett läkarbesök - allt från att leka i väntrummet till att få öronen undersökta eller ett stick i fingret.
– Läsplattor och appar blir allt vanligare och används idag i stor utsträckning av barn, både i hemmet och inom förskoleverksamheten. Syftet med att ta hjälp av tekniken är att barn ska känna sig mer inkluderade och oftare kunna komma till tals i olika vårdsituationer. Det kan handla om så enkla saker som att i få välja att sitta i egen stol istället för i mammas eller pappas knä i undersökningsrummet, säger Anna Stålberg.

Forskarna har testat appen inom primärvården och sjukhusansluten vård i Sörmland och har upplevt att barnen haft ett stort intresse av att använda appen och att den i flera situationer haft positiv effekt på utgången av en undersökning eller provtagning.
– Läkare upplever att barn lättare tar till sig instruktioner vid bland annat en hjärt- och lungundersökning, eftersom de härmar andningsljudet i appen. I en del situationer, där ett barn har varit mycket rädda inför en procedur, har användningen av appen gett ökad förståelse och delaktighet vilket har lett till förbättrade möjligheter för barnet att genomföra situationen, säger Anna Stålberg.

Läsplattan lånas på plats och varje användning av applikationen anpassas så att barnet har möjlighet att välja en avatar som följer med genom hela läkarbesöket, men också utifrån vilken typ av undersökning som ska genomföras.
– Vår förhoppning är att fler vårdverksamheter vill prova och utvärdera applikationens möjligheter att möjliggöra delaktighet för barn, så att den kommer att kunna användas i ett stort antal olika vårdsituationer som barn kan stå inför, säger Anna Stålberg.

Kontakt

Anna Stålberg, doktorand vid MDH, 021-10 13 92, anna.stalberg@mdh.se
Dani Franjkovic, kommunikatör vid MDH, 021-10 73 34, danijela.franjkovic@mdh.se