Nu startar forskarkurser med fokus på samproduktion mellan forskare och praktiker

2016-02-16 | Forskning/Samverkan

Den 1 mars startar forskarkurser i Deltagarbaserad forskning på 7,5 högskolepoäng om forskning som sker i samverkan mellan forskare och praktiker. Målet = en ömsesidig nytta för forskningen och samhället. Kurserna är öppna för forskarstuderande, men även för offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle som vill lära sig mer om hur man ”forskar tillsammans”.

 

– MDH har samproduktion som högsta prioritet och det här är en kurs som visar strategier och arbetssätt för samproduktion inom forskning. Deltagarbaserad forskning är en viktig tradition där samverkan mellan forskare och praktiker ger ömsesidig nytta, säger Erik Lindhult, vid akademin för innovation, design och teknik, som är kursansvarig tillsammans med en akademigemensam grupp där Pirjo Lahdenperä, Osman Aytar och Peter Ekman ingår. 

Deltagarbaserad forskning, som även kallas participatory action research, interaktiv forskning eller participatory research, har en tradition av att demokratisera forskning och forskarutbildning. Forskning i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle kräver anpassad metodik och projektutformning, något som tas upp i delkurs I. Det kräver även en kritisk och kreativ reflektion kring lämpliga kunskaps- och vetenskapsperspektiv och deras betydelse för aktörers aktiva medverkan och samspel i en gemensam kunskapsutvecklingsprocess, vilket tas upp i delkurs II. 

Kursstart är den 1 mars och kursen sker genom föreläsningar och seminarier vid fyra heldagar i mars, april, maj och september. Kursen ges i samverkan med SPARC, Swedish Participatory Action Research Community, och är del i uppbyggnaden av en nationell forskarskola. 

Du som är intresserad av att anmäla dig till kursen eller som vill veta mer kontakta Erik Lindhult

Mer information om kurserna i Deltagarbaserad forskning