Nu öppnar Mälardalens högskola Living lab med fokus på tillverkningsindustrin

2015-12-15 | Forskning/Samverkan

Igår invigdes MDH Living lab, en ny samverkansmetod, vid Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna. Här kan företag utforma, utvärdera och utveckla nya produkter, tjänster och lösningar tillsammans med forskare och studenter vid högskolan. Satsningen finansieras med stöd från Eskilstuna kommun.

 

Inom forskningsinriktningen innovation och produktrealisering vid MDH invigs nu satsningen MDH Living lab. Syftet är att stärka tillverkande industri och organisationer i regionen genom att skapa förutsättningar till ökat kunskapsutbyte i en dynamisk miljö där akademi, samhälle och näringsliv kan mötas.
– MDH är den samproducerande högskolan och vi vill vara med och påverka i en föränderlig värld. Living lab är en ny och spännande verksamhet med stor potential. Målet är att den ska bidra till att skapa värde och nytta för företag och organisationer i regionen, men också för högskolans forskare och studenter, säger Karin Röding, rektor på MDH.

Inom MDH Living lab kan forsknings- och studentprojekt bidra till att främja regionens fortsatta konkurrenskraft. Här samordnas kompetenser, användargrupper och forskningsmetoder för att utforma, utvärdera och utveckla nya produkter, tjänster och lösningar. Tillgång till interaktiva verktyg, prototypverkstäder och digitala samarbetsplattformar skapar möjligheter till samproduktion som kan öka kreativitet och produktivitet.
– Med invigningen av Living lab stärker vi vårt sätt att arbeta i samproduktion med regional industri. Vi är övertygade om att Living lab kommer att gynna industrins utveckling och innovationskraft, säger Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign och forskningsledare vid akademin för innovation, design och teknik vid MDH.   

Utformningen av Living lab är ytterligare ett steg i MDH:s strävan att tillsammans med Eskilstuna kommun möta framtida utmaningar. Fredagen den 11 december tecknades ett nytt samverkansavtal med Eskilstuna kommun för att bland annat skapa förutsättningar som kan bidra till utvecklingen av ett starkt och hållbart näringsliv.