Nu har förslagen på nytt campus Eskilstuna kommit

2014-05-07 | Student

Sex arkitektkontor har lämnat in förslag på hur MDH:s nya campus i Eskilstuna ska se ut. Målet är att skapa ett mer flexibelt och modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe mitt i Eskilstuna. Det nya campuset planeras vara klart 2018.

 

Nu ska förslagen utvärderas och en vinnare kommer att utses i slutet av juni.

Studenter sökes till utvärderingen

Vinnaren utses av en jury. Dessutom kommer en inten referensgrupp att gå igenom förslagen och föra fram synpunkter till juryn. Till referensgruppen söker campussektionen studenter som vill vara med och se till att studenternas perspektiv kommer med. Det handlar om att vara med på tre workshops (12 maj 13-15; 2 juni samt 11 juni) och tycka till. Om du vill vara med: mejla katarina.rosenlind@mdh.se

Bidragen

Campustorn Eskilstuna (pdf 7,2 MB)

Campus v 2.0 (pdf 8,6 MB)

I dialog (pdf 3,6 MB)

Kunskapskvarteret (pdf 5,5 MB)

Kunskapssmedjan (pdf 14,4 MB)

MDH torget (pdf 6,3 MB)

 

Tidigare nyheter

Här är arkitektkontoren som tävlar om att utforma det nya campus Eskilstuna

Nya MDH i Eskilstuna