Nu har du tillgång till SAGE Research Methods Video

2018-09-05 | Utbildning

Nu har högskolebiblioteket ett abonnemang som gör att du som student och anställd vid MDH har tillgång till SAGE Research Methods Video.

Här finns runt 500 filmer inom ämnet forskningsmetodik. T.ex. hur du skriver en litteraturöversikt, gör en diskursanalys, skapar en enkät och hur du hanterar forskningsdata. Filmerna finns sökbara i vår söktjänst Primo . Du kan även gå direkt in i SAGE Research Methods Video för att söka efter en film.