Möjlighet att söka stipendium

2014-06-10 | Student

Stiftelsen Carin Larssons stipendiefond utlyser stipendium till kvinnliga studenter med syfte att stimulera till fortsatta studier inom naturvetenskap. Sista ansökningsdag är 30 juni.

Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendium eller stipendier som avser att stödja kvinnliga studerandes vidareutbildning i naturvetenskapliga ämnen vid MDH.

Stiftelsen förvaltas av Västerås Zontaklubb. För mer information om Västerås Zontaklubb www.zonta21.org under "Klubbar" och "Area 02".

Anvisningar för ansökan

Behöriga sökande är kvinnlig student vid Mälardalens högskola.

I ansökan ska finnas:

  • Namn och personnummer
  • Adress, e-postadress och telefonnummer till sökanden
  • Studieintyg (inkluderande förteckning över uppnådda studieprestationer)
  • Kort beskrivning av studiesituation och hur ett stipendium skulle stimulera den sökandes studiearbete.

Observera att ofullständiga ansökningar ej kommer att behandlas.

Eventuella frågor om ansökan kan ställas till Monica Odlare, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.

Ansökan skickas elektroniskt till Christina Ljunggren, christina.ljunggren@mdh.se - rektors kansli senast den 30 juni 2014.

Stipendier delas ut i storleksordningen 5 000 kronor till 25 000 kronor.
En student kan erhålla stipendium mer än en gång.

Arbetsgruppen lämnar förslag om stipendieutdelning medmotiveringar till styrelsen som fattar det slutliga beslutet. Beslutet meddelas under september. Extern motivering till beslutet redovisas ej.