"Min forskning om hur man designar, implementerar och utvärderar förändring i organisationer"

2019-03-14 | Forskning/Samverkan

Ulrica von Thiele Schwarz är professor i psykologi och en av forskarna som installeras vid Akademisk högtid den 5 april. Hennes forskning fokuserar på hur man genomför organisationsförändringar som leder till bestående positiva effekter för både medarbetare och kunder, patienter och andra intressenter.

 

− Sammanfattat handlar min forskning om hur man designar, implementerar och utvärderar förändring i organisationer. Många tänker på mig som en implementeringsforskare, och det är inte fel. Men till skillnad från mycket annan implementeringsforskning, som ofta utgår från den innovation eller metod som ska föras in så utgår min forskning från arbetslivsperspektivet. Då blir frågorna lite annorlunda. Beteendeförändring blir viktigt, men också hur faktorer i hela systemet – arbetsgruppen, organisationen och samhället påverkar vad vi gör och inte gör. Och man kan inte bara fokusera på själva införandet. Varför inte se till att den kunskap som ska implementeras är mer användbar, och därmed lättare att implementera, från början, säger Ulrica von Thiele Schwarz. 


Hur går tankarna inför att installeras som professor vid MDH?

− Jag har ju vetat ett bra tag nu att jag ska installeras, i och med att anställningen vid MDH blev klar för mer än två år sedan. Men det känns helt klart häftigt och högtidligt, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Leder forskargrupp

Ulrica von Thiele Schwarz disputerade vid Stockholms universitet. Sedan 2017 har hon varit anställd vid MDH. Inom forskningsinriktningen Hälsa och välfärd leder hon, tillsammans med Susanna Toivanen, den tvärvetenskapliga forskargruppen Hållbart arbetsliv. Forskargruppen bedriver forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. 
 
Ulrica von Thiele Schwarz är även verksam vid Karolinska institutet, i forskningsgruppen Procome, som hon var med och startade 2012.

Föreläsning inför Akademisk högtid

Den 4 april håller samtliga professorer som installeras under Akademisk högtid installationsföreläsningar på MDH i Västerås. 

FÖRELÄSNING i sal Gamma 4 april klockan 10.30–11.30
Enkelt på pappret men svårt i praktiken 
– implementering ur ett arbetslivsvetenskapligt perspektiv 

Välfärdstjänster förväntas idag vila på vetenskaplig grund, och överallt pågår implementering av evidensbaserade metoder. Men det är verkligen långt ifrån lätt, och det misslyckas ofta. Metoderna kanske inte används alls, eller inte som det var tänkt – eller så används de som de var tänkt, men i en ny sorts sammanhang som gör att slutresultatet ändå inte blir som man förväntat sig. I grund och botten handlar det här om hur vi får ihop olika logiker – vetenskapens och praktikens – och hur vi lyckas ta hänsyn till hur människor och organisationer fungerar när vi ägnar oss åt implementering. Det är vad den här föreläsningen ger en inblick i.