”Min forskning är tillämpad, industrinära och lite närmare slutanvändaren – det gillar jag”

2019-01-17 | Forskning/Samverkan

Jan Carlson är professor i datavetenskap, med inriktning mot programvaruteknik och en av de nya professorerna som kommer att installeras vid MDH i samband med Akademisk högtid, den 5 april.
– Det ska bli roligt! Förra gången Akademisk högtid arrangerades var jag inbjuden som handledare, men nu får jag vara en del av ceremonin, säger Jan Carlson.

 

År 2000 började Jan Carlson som doktorand vid MDH, efter att ha tagit en masterexamen i datavetenskap vid Linköpings universitet. Sju år senare disputerade han och år 2017 befordrades han till professor. Idag leder han forskargruppen Industrial Software Engineering, handleder doktorander och undervisar studenter i ämnet. Även om datavetenskapen legat honom varmt om hjärtat länge, så var det från början inte självklart att programvarutekniken skulle bli hans huvudsakliga forskningsområde.
– Forskningen inom programvaruteknik är ofta tillämpad, men när jag doktorerade var mitt forskningsområde mer teoretiskt. Efter disputationen fick jag möjlighet att delta i ett projekt som var inriktat på programvaruteknik och sedan blev jag kvar, säger Jan Carlson.

Inom forskningsområdet programvaruteknik finns flera olika områden och Jan Carlson forskar inom komponent- och modellbaserad utveckling.
– Det är två tekniker som bland annat används för att utveckla mjukvara som finns i tåg, bilar, flygplan och industrirobotar.  Vi utvecklar metoder och tekniker som underlättar för mjukvaruutvecklare inom industrin, något som i slutändan leder till bättre och säkrare slutprodukter. Min forskning är tillämpad, industrinära och lite närmare slutanvändaren – det gillar jag, säger Jan Carlson.

Beskriv dina forskningsresultat:
– Ett av de större resultaten kommer från mitt första forskningsprojekt efter min disputation, då vi tog fram en komponentmodell för inbyggda system som heter ProCom. Det är en standard för att bygga små mjukvarukomponenter så att de passar ihop med varandra. Om man bygger de små komponenterna enligt den metoden kan man sedan kombinera dem till färdiga system på ett enkelt sätt och göra  tidsanalyser på komponentnivå. Sedan har vi jobbat vidare på det spåret och tittat på hur vissa delar kan genereras automatiskt , som exempelvis hur skalet för en komponent kan genereras automatiskt för att passa olika plattformar, utan att komponentens innehåll behöver ändras, säger Jan Carlson.
– I ett projekt som nyss avslutats tittade vi på hur en liknande komponentmodell som ProCom, kunde användas för GPU:er (grafikprocessorer). Vi utvecklade en metod som gör att mjukvaruutvecklarna endast behöver fokusera på komponenternas innehåll, medan skalet och kopplingarna mellan komponenterna genereras automatiskt på ett effektivt sätt. På så sätt ska samma komponent kunna placeras på olika GPU:er eller CPU:er (processorer), utan att innehållet behöver ändras, säger Jan Carlson.

Jan Carlson kommer att hålla sin installationsföreläsning torsdag 4 april klockan 9 i sal Beta, MDH i Västerås.

Fram till och med Akademisk högtid 5 april 2019 kommer vi att presentera alla nya professorer, pristagare och medaljörer på mdh.se.