Miljonstöd till forskning om inkluderingen av förskolebarn med funktionsnedsättning

2019-04-09 | Forskning/Samverkan

MDH-forskare får 4,3 miljoner kronor från Forte för att undersöka hur förskolor arbetar med att inkludera barn med funktionsnedsättning i dagliga rutiner, utbildningsaktiviteter och lekar.


– Vi vill bidra till utveckling av inkluderande förskolor här i Sverige. Det finns tidigare studier som visar att det finns ett behov att utveckla stödinsatser och vi har valt ingången att undersöka hur inkluderande förskolor kan bli ännu bättre, säger Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik som arbetar tillsammans med kollegan Patrik Arvidsson, universitetsadjunkt i samma ämne.

Pengar från Forte

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) satsar 4 350 000 kronor på projektet som ingår i en större satsning på just fördjupad kunskap om ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

– Det är ett angeläget område där det behövs mer forskning. Man har pratat väldigt mycket om att det är viktigt med inkludering men inte lika mycket om hur, säger Johanna Lundqvist.

Johanna Lundqvist och Patrik Arvidssons ska nu forska med särskilt fokus på stödinsatser för barn med funktionsnedsättning, som kan främja delaktighet, lärande och utveckling i förskolan. Projektet är fördelat på fyra delstudier som på olika sätt bidrar med kunskaper som ska bana väg för en hållbar utveckling av högkvalitativa och meningsfulla inkluderande förskolor i Sverige.

Viktigt med tidiga insatser

– Vi vet att det är viktigt med tidiga stödinsatser, att det blir bra från början. Om man inte ger stöd tidigt är risken stor att barnen inte trivs och mår bra i förskolan och att det även påverkar hur de längre fram kan utvecklas i skolan. I förskolan läggs grunden för mycket, säger Johanna Lundqvist.

Hos Mälardalens högskola är det här är ett projekt som bedrivs inom den nystartade forskningsgruppen Titus, en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsgrupp för lärarprofessionen i framtidens förskola, skola och lärarutbildning.