MDH-studenter välkomnar nya förmågor

2016-07-26 | Student Utbildning På campus

Välkommen till MDH! Under försommaren har Fredrik Lamell, som studerar marknadsföring, och flera andra studenter arbetat med att ringa välkomnande samtal till personer som sökt sig till högskolan. Ett uppskattat tillfälle för nyantagna att få tips och råd inför sin studietid.

Insatsen, när befintliga studenter kontaktar personer som sökt program på MDH, kallas Ringaling och har pågått under många år. Syftet med aktiviteten är att presumtiva studenter ska få ett positivt första intryck av högskolan, känna sig välkomna och få chans att ställa frågor som man som ny student kanske funderat över.

Fredrik Lamell påbörjar i höst sitt andra år på internationella marknadsföringsprogrammet och tackade omedelbart ja när han fick frågan om han ville jobba med Ringaling.
– Jag fick själv ett samtal från högskolan när jag sökt programmet och upplevde det som oerhört positivt. Det känns personligt och välkomnande och ger ett bra första intryck. Eftersom jag är väldigt nöjd med min utbildning såg jag det här som min chans att förmedla det vidare, säger han.

Fredrik upplever att många av dem som fått samtal blir förvånade, men att det tas emot väldigt väl.
– Jag har blivit kontaktad i efterhand av personer som jag ringt tidigare, som berättar att de blivit antagna och behöver råd och tips. Det känns roligt. Som student i en ny stad uppkommer det ofta en mängd olika frågor och här kan jag komma med mina personliga tankar. Förhoppningsvis kan det hjälpa någon, säger han.

 

Framtiden utstakad

Fredrik beskriver sig själv som en arbetsam person och kan absolut tänka sig att jobba ytterligare för högskolan. Om han har tid, vill säga. Vid sidan av sina studier på internationella marknadsföringsprogrammet arbetar han som försäkringsrådgivare, ett kontrakt som löper på två år. Därefter kommer att han att få gå en utbildning på företaget han jobbar för. Drömmen är att så småningom äga ett eget franchisebolag inom försäkringsbranschen.
– Drömmen är klar, men det kändes viktigt att ha en akademisk examen som grund. Därför föll valet på MDH, avslutar han.

Här hittar du mer information om MDH.