MDH-studenter tävlar om plats i internationellt rymdutbildningsprogram

2014-11-28 | Student

Ett hopfällbart flygplan som skjuts ut i rymden för att kunna utforska andra planeter. Det är projektidén som åtta robotik-studenter från Mälardalens högskola (MDH) kommer att tävla med vid Europeiska rymdstyrelsen (ESA) i Holland den 1 december. Av 22 utvalda lag är enbart två från Sverige, och de studentgrupper som antas till rymdutbildningsprogrammet REXUS får möjlighet att skicka upp sina projekt med riktiga raketer från rymdbasen Esrange i Kiruna.

Laget från MDH består av åtta killar som till vardags läser robotikprogrammet på MDH. Deras projektidé går ut på att utveckla ett hopfällbart flygplan som ska kunna skjutas ut från en raket och ta sig tillbaka ned till jorden. Om det visar sig att konstruktionen håller ska planet kunna användas för att samla in data från rymden i framtiden.

– Idag är det dyrt att insamla data från rymden. Om man kan göra det med en obemannad farkost så blir det billigare, och förmodligen även säkrare. Vår idé är att tillverka ett litet flygplan som ligger hopfällt i raketen, men som skjuts ut när den nått 90 kilometers höjd och vecklar ut sig. Planet svävar i tyngdlöshet en kort stund innan det når atmosfären. Då är tanken att det ska plana ut och att vi ska kunna navigera det med hjälp av kameror, säger Robin Andersson som är en av studenterna.

Två raketer kommer att skjuta ut de vinnande studentprojekten. Raketerna är 3-4 meter höga, väger 300 kilo och har plats för fem projekt vardera. Det finns alltså inte mycket utrymme för det hopvikta flygplanet. En annan utmaning för gruppen är hur en så liten farkost klarar sig så långt från jorden.
– Det finns inga tester som visar vad som händer med små farkoster på de här höjderna, och det skulle vara intressant att se hur vårt plan klarar av de extrema temperaturerna, säger Anders Ohlsson, en annan av studenterna i gruppen.

Om konstruktionen fungerar som de tänkt sig finns dock många användningsområden, menar han.  
– Det finns ett litet utrymme inuti flygplanskroppen där man kan placera i stort sett vilken typ av sensor som helst. Man skulle kunna använda det för höghöjdsmätning av klimatet eller för att snabbt och säkert avläsa en stor geografisk yta, till exempel vid en skogsbrand. Eller för ännu mer spännande användningsområden, som att låta det utforska andra planeter.

Internationellt rymdutbildningsprogram

REXUS står för Rocket Experiment for University Students och är ett utbildningsprogram för universitetsstudenter på grundutbildningsnivå samt doktorander från alla ESA:s medlemsländer. Om MDH-studenterna antas kommer det innebära en stor förändring i deras nuvarande utbildningsplan.
– Det här är en fantastisk möjlighet för studenterna. Vi har skräddarsytt en kursplan för dem där de får möjlighet att arbeta vidare med projektet inom sin utbildning på MDH. Jag tycker det är ett gott exempel på att det finns en flexibilitet i högskolans utbildningar, och att de genomsyras av samverkan med det omgivande samhället, säger Fredrik Bruhn, adjungerad professor och forskare i robotik och avionik vid MDH. Han har under flera år arbetat med utveckling av nya system för datainsamling och -analysering på European Space Agency och NASA.

 

Mer om REXUS

REXUS-programmet är ett samarbete mellan tyska Aerospace Center (DLR) och Svenska Rymdstyrelsen. Den svenska andelen av nyttolasten har gjorts tillgängliga för studenter från andra europeiska länder genom ett samarbete med Europeiska rymdorganisationen (ESA).
Eurolaunch, ett samarbete mellan Esrange Space Center i Sverige och Mobile Rocket Base i Tyskland, är ansvarig för kampanjen och arbetet med bärraketerna. Ett stort team av experter från samtliga organ ger tekniskt stöd till studenterna genom hela projektet.

 

Om ESA

Den europeiska rymdorganisationen (ESA) är en internationell organisation med 20 medlemsstater, som syftar till att samordna de ekonomiska och intellektuella resurserna hos medlemsländerna. Uppdraget är att utveckla Europas rymdförmåga och se till att investeringar i rymden kommer medborgarna i såväl Europa och som hela världen, till nytta.

European Space Research and Technology Centre (ESTEC) är ESA:s tekniska centrum, beläget i Noordwijk, Nederländerna. Vid ESTEC sker bland annat projektledning och huvuddelen av allt utvecklingsarbete för organisationens satelliter och rymdfarkoster fram till uppsändningen. Här finns även andra tekniska resurser, inklusive testanläggningar för rymdfarkoster.