MDH-studenter publicerade i internationell forskningstidskrift

2013-11-25 | Forskning/Samverkan Student

Tillsammans med världsberömde logikern Jakko Hintikka, framstående forskare och grundaren till epistemisk logik och spelteoretisk semantik, har MDH-studenterna Linda Sebek och Juan Duran som första studenter från Sverige blivit publicerade i den välansedda forskningspublikationen ”Newsletter on Philosophy and Computers” som The American Philosophical Association ger ut.

– Att studenter får artiklar publicerade i denna forskningstidskrift är högst ovanligt och att det dessutom är två studenter i en och samma utgåva är exceptionellt. Detta skedde tack vare Lindas och Juans speciella och intressanta ämnen, säger Gordana Dodig-Crnkovic, professor i datavetenskap på MDH och lärare i kursen där artiklarna var ett examinationsmoment.

Linda Sebek och Juan Duran skrev artiklarna under 2009 som studenter på den internationella MDH-kursen Computing and Philosophy. Kursen är unik och år 2004 var den första i sitt slag. En rad kända gästföreläsare har medverkat i kursen, bland andra Luciano Floridi från Oxford University, Lars-Göran Johansson från Uppsala universitet, Erik Sandewall från Linköpings universitet, Vincent Müller från Oxford och Peter Boltuc från University of Illinois.

Linda Sebeks artikel ”Assistive Environment: The Why and What” handlar om etiska aspekter av intelligenta miljöer som ett framtida sätt att använda datorer för att stödja människor med olika typer av funktionsnedsättningar, inklusive kognitiva. Linda har baserat artikeln på sina studier inom etik, egna erfarenheter och handikappvetenskap. Hon har numera magister i handikappvetenskap (funktionshindervetenskap).

Juan Durans artikel ”A Brief Overview of the Philosophical Study of Computer Simulations" handlar om simuleringar som kunskapskälla. Simuleringar befinner sig halvvägs mellan de klassiska forskningsformer teori och experiment. Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv är det viktigt att veta hur simuleringar fungerar för att förstå hur informationen som simuleringarna genererar kan tolkas och användas. Idag är Juan doktorand på SimTech på Stuttgarts universitet.

Om MDH-kursen Computing and Philosophy
Den första utgåvan av kursen Computing and Philosophy utvecklades 2004 på MDH av svenska PI-nätverket under namnet Swedish National Course in Philosophy of Computer Science. Målgruppen var huvudsakligen doktorander och intresserade studenter i slutet av sina studier från hela Sverige och internationellt. Den KKS-finansierade kursen var unik i sitt slag då den kombinerade datorvetenskap med filosofi på ett sätt som ingen annan högskole- eller universitetskurs tidigare hade gjort. Förutom 2004 gick även kursen av stapeln under åren 2008 - 2011. Från MDH har Gordana Dodig-Crnkovic (kursansvarig), Björn Lisper, Jan Gustafsson, Peter Funk och Kimmo Eriksson arbetat inom kursen. Förhoppningen och planen är att kursen ska gå nästa gång år 2015 i samarbete med University of Illinois.

 

Mer information om kursen finns på kurshemsidan


Läs Lindas och Juans artiklar här