MDH-studenter prisades i internationell tävling

2015-06-15 | Student Utbildning

För fjärde året i rad har studenter från Mälardalens högskola (MDH) kammat hem förstapris under Euroweek, en internationell projekttävling där representanter från 19 länder deltar.

 

PRIME Networking är ett nätverk av lärosäten i Europa där MDH ingår och konferensen Euroweek är en av nätverkets största aktiviteter. I år arrangerades konferensen vid University of Economics i Polen.

Studenterna i de deltagande lärosätena uppmanas att utveckla projekt med inriktning på särskilda frågor inom konferensens tema. Detta görs i små grupper med sex studenter från tre lärosäten under ledning av sina lärare. En jury bestående av akademiker från fem olika lärosäten bedömer varje projekt där man tar hänsyn till akademiskt innehåll, presentationsförmåga och den interaktiva diskussionen.

Bästa presentation

Årets konferenstema var “Creativity and Entrepreneurship: From idea to Business” och MDH:s bidrag handlade om hur kreativitet kan leda till framgång eller misslyckande: ”There is more to Business: How creativity can make you fail or survive”. Studenterna tävlade i tre olika kategorier: Bästa rapport, Bästa monter och Bästa presentation. För fjärde året i rad, kammade MDH:s representanter hem förstapriset för Bästa presentation och det var Johanna Jahnstedt och Natasha Mulji som studerar International Business Management som fick hämta hem segerbucklan. Med i projektgruppen fanns även studenter från Norge och Belgien.

– Euroweek har varit en helt fantastiskt upplevelse och jag har lärt mig att uppskatta värdet av andra människors tankar och idéer. Jag tror att anledningen till att vi vann var att vi lyckades hitta ett bra sätt att samarbeta där alla fick bidra med sina åsikter och förmågor, säger Natasha Mulji.

– Det var otroligt intressant att träffa alla dessa människor som delade intresse för entreprenörskap och kreativitet. Euroweek har utvecklat min förmåga att kommunicera och genomföra ett arbete utan att ha träffat de jag samarbetar med. Alla fungerar olika och det gäller att vara flexibel men ha en tydlig målbild. Detta var något vi uppenbarligen lyckades med. Projektet har varit självständigt till stor del vilket har lärt mig att strukturera och planera mitt arbete för att nå målet. Generellt är hela upplevelsen mycket givande och skulle göra om det varje år om jag kunde, säger Johanna Jahnstedt.

Nöjd handledare

Charlotta Edlund, universitetsadjunkt i marknadsföring på MDH och handledare för projektet, är naturligtvis även hon glad och nöjd.

– Studenterna har lagt ner mycket tid och energi på det här projektet. De lyckades bygga upp en fantastisk teamkänsla och det märktes tydligt på resultatet. Vi är jättelyckliga för att det gick hela vägen, säger hon.