MDH-student tar plats i IVA:s studentråd

2014-08-07 | Student

Johannes Löfgren läser civilingenjörsprogrammet i produkt- och processutveckling på MDH. Men från i höst tar han plats i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) studentråd. Anledningen: att han bidrar med viktig kompetens i studentrådet.

Att vara representant i IVA:s studentråd är ett förtroendeuppdrag på två år, och Johannes Löfgren blev invald efter att han nominerats av rektor.

- Jag har uppfattat det som att IVA efterfrågade mer kompetens inom entreprenörskap och innovationsteknik i studentrådet, och där passade min profil, berättar Johannes som för närvarande sommarjobbar på ICA som varuplanerare. Han har sin kandidatexamen klar men arbetar fortfarande på sin civilingenjörsexamen.

Möjlighet att påverka

För Johannes betyder uppdraget att han får möjlighet att bidra med ett aktuellt studentperspektiv från högskolan men också att fungera som en länk mellan olika generationer och IVA. Det innebär också att han får insikt i fler tekniska områden samt möjlighet att påverka. Bland annat skulle han vilja öka intresset för små uppstartsbolag, sk. startups hos nyutbildade akademiker. Ett annat område som han brinner för är teknisk utbildning.

- Jag vill se mycket mer teknisk utbildning i grundskolan. Som det är idag diskuteras det om lärandemålen ens uppfylls på många håll.

Toppstudenter som lyfter viktiga frågor

IVA:s studentråd består av toppstudenter från Sveriges universitet och högskolor med civilingenjörsutbildningar. Studentrådets uppgift är att lyft viktiga frågor till debatt inom och utanför IVA och verka för ett kunskapsutbyte mellan generationer.