MDH:s uppdragsutbildning ger resultat

2017-11-01 | Forskning/Samverkan Omvärld

Under tre års tid har Eskilstuna kommuns medarbetare utbildats inom innovation, genom ett samarbete med MDH. Uppdragsutbildningen, som MDH skräddarsytt åt kommunen, har varit framgångsrik och utbildat närmare 700 medarbetare.

 

- Det är roligt att vi kan erbjuda så pass relevanta uppdragsutbildningar som ger många ringar på vattnet och inspirerar till vidare initiativ, säger Peter E Johansson, som är ämnesföreträdare i innovationsteknik på avdelningen för innovationsledning, vid MDH och en av dem som var med och startade uppdragsutbildningen.

Hösten 2014 inledde MDH och Eskilstuna kommun ett samarbete med syfte att utbilda kommunens medarbetare inom innovation. Samarbetet resulterade i en uppdragsutbildning, som MDH skräddarsydde åt kommunen, och som bland annat innehöll workshops kring brainstorming och att välja rätt idéer att utveckla. Utifrån uppdragsutbildningen formade kommunen sedan den internutbildning som idag kallas Modiga idéer - ledarskap för innovation.

- Vi tycker det är viktigt att ta tillvara på den kunskap som finns och den forskning som görs på MDH kring ämnet innovation på arbetsplatser. Tanken med utbildningen är att ge medarbetarna kunskap, inspiration och förslag på verktyg att ta vidare och börja tänka och agera mer innovativt, säger Annakarin Sandén, uppdragsledare för Modiga idéer.

Tre år efter projektets början har närmare 700 kommunmedarbetare gått utbildningen och effekterna av den har börjat visa sig. Exempelvis togs många av idéerna till återbruksgallerian ReTuna, fram under utbildningen Modiga idéer. Ett annat exempel finns på kommunens rekryteringsenhet.

- Våra annonser har blivit mer attraktiva och våra tjänster finns att hitta i flera kanaler. Vårt arbetssätt bidrar också till att Eskilstuna kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare, vilket gör att vi kan attrahera kvalificerade kandidater, och anställa rätt medarbetare på rätt plats. Barnen får bra lärare och de äldre får god vård, säger Helena Swärd, enhetschef på rekryteringsenheten och en av dem som gått utbildningen.

För MDH:s del har samarbetet varit viktigt eftersom det inneburit en chans att få tillämpa sin forskning i olika typer av verksamheter. Att få vara en del av den offentliga sektorns stora utmaningar och hjälpa till att ta fram innovativa lösningar.

- Det vi har intresse kring är väldigt tillämpad kunskap. Tidigare har frågor kopplat till innovation framför allt fokuserat på privat sektor, men här kunde vi tillämpa det på offentlig verksamhet. Sett till de utmaningar som finns inom offentlig sektor, som till exempel att ha de bästa skolorna, att skapa den bästa omvårdnaden och se till att människor får jobb, är det väldigt viktigt att kunna vara innovativ. Samtidigt som man ska erbjuda bästa möjliga tillgänglighet till medborgarna utan att slösa på pengarna, säger Peter E Johansson.