MDH:s samverkansmedaljör värnar om innovation och utveckling

2019-03-27 | Forskning/Samverkan

Mats Bengtsson, vd för Sparbanken Rekarne, tilldelas MDH:s samverkansmedalj 2019. Medaljen delas ut av rektor Paul Pettersson under Akademisk högtid 5 april i Västerås konserthus. Dagen innan, torsdag 4 april, håller Mats Bengtsson en öppen föreläsning vid MDH i Västerås.
– Högskolan och dess studenter är en av de viktigaste förutsättningarna för utvecklingen i Eskilstuna. Tillsammans med företagen i regionen skapar vi en bubblande plats för innovation och utveckling som lockar hit kompetens och får talanger att stanna i staden, säger Mats Bengtsson.

– För MDH är samverkan med näringsliv och offentlig sektor av mycket stor betydelse både för vår forskning och utbildning och den gör också att vi starkt kan bidra till ökad kompetens och evidensbaserad kunskap i den region vi verkar i. Med MDH:s samverkansmedalj får vi möjlighet att uppmärksamma de personer som på ett exceptionellt sätt har tagit samverkan till nästa nivå. Det är med stor glädje jag kommer utdela medaljen till Mats Bengtsson, säger rektor Paul Pettersson.

Främjar innovationskraft

Mats Bengtsson tilldelas Samverkansmedaljen 2019 för att han som vd för Sparbanken Rekarne och i egenskap av ordförande i MDH:s fundraisekommitté starkt bidrar till att stärka samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Med insatser som inkluderar många samhällsfunktioner verkar han för att främja innovationskraften i hela regionen. Sparbanken Rekarne ger även finansiellt stöd till forskningsprojektet Framtidens läromedel som utvecklar Sveriges första forskningsbaserade läromedel i matematik.
 
Med nya MDH Eskilstuna ser Mats Bengtsson ytterligare möjligheter till samverkan.
– Det är helt unikt att en högskola bygger campus med ett så centralt läge i en vacker miljö. Vi måste tillsammans ta tillvara på den möjlighet det här ger Eskilstuna och se det som en motor för utveckling, säger Mats Bengtsson.
 
Mats Bengtsson är vd för Sparbanken Rekarne sedan 2012. Han började sin karriär vid banken 1998 efter några år inom IT-branschen och har även varit vd för Svensk Kartong.
 
Tidigare mottagare av MDH:s samverkans medalj är Johan Söderström 2013, Pär Eriksson 2015 och Carina Färm 2017.

Föreläsning i sal Beta, MDH i Västerås

4 april kl. 13.15 - 14.30
Sparbanken Rekarne – Fysiska möten i en digital värld
Vår bank ska vara en motor för utveckling i regionen. Tillsammans med Mälardalens högskola kan vi förmedla kompetens och tillsammans skapa en mötesplats för innovation och utveckling. Vilka utmaningar står en modern bank inför idag? Och hur kan det här samarbetet leda till nya möjligheter för Eskilstuna?
Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla.