MDH:s nya styrelseordförande Liselott Hagberg om MDH

2016-05-18 | Omvärld På campus

Liselott Hagberg, landshövding i Sörmland, är ny ordförande för högskolestyrelsen, ett uppdrag som hon är hedrad över. "Det är ett fantastiskt förtroende att bli utvald till ordförande i styrelsen för en excellent samverkande högskola som MDH, säger Liselott Hagberg."

 

Vad är MDH för dig?

Jag ser MDH som en excellent samverkande högskola. Det är här samverkan blir verklighet. Det är så jag presenterar och skryter om MDH - både i min roll som landshövding och nu som ordförande i högskolestyrelsen. 

MDH är också en högskola som verkligen jobbar hårt med att hålla samman forskning och utbildning – allt för kvalitetens skull. Det är en positiv inriktning som har tydliggjorts i den nya forsknings- och utbildningsstrategin för 2017-2022. Forskningen driver kvalitet i utbildningen och med en närhet dem emellan stärks kvaliteten ytterligare.

Vad betyder MDH för regionen?

Det är mycket betydelsefullt för utvecklingen och framtiden att ha ett lärosäte i regionen. Högskolan spelar en avgörande roll i försörjningen av kompetens och arbetskraft. Se på Eskilstuna, här har MDH betytt väldigt mycket, exempelvis så har majoriteten av Eskilstunaborna med en högskoleutbildning gått på just MDH. Prognoser förutspår också att 40 procent av Sveriges invånare kommer att bo i Stockholm och Mälarregionen inom några år, så högskolans roll kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för MDH den närmaste tiden?

En viktig fråga och stor utmaning är att medlen till forskningen fortsätter att öka. MDH har fått ett rejält tillskott tack vare uppmärksamheten kring högskolans samverkansmodell. Och gör man ett arbete som ligger i linje med det som staten vill se mer av, bör det premieras tycker jag. 

En annan sak, som jag ser som viktig, är vår kommunikation med regeringen. Vi måste vara tydliga med att den ryckighet som nu finns kring utbildningsplatser är problematisk. Antalet utbildningsplatser vi förväntas erbjuda har varierat kraftigt under kort tid, vilket är besvärligt både för högskolan och för regionen. 

En stor möjlighet för MDH är det nya campus Eskilstuna. Att ha egna centrala och moderna campus på båda orter spelar en stor roll och är viktig för rekryteringen, inte bara av studenter utan också av nya medarbetare.

MDH har en tydlig, viktig profil och vilja, varumärket är starkt och ekonomin är god. Det bådar gott inför framtiden. 

Du är ordförande i rekryteringskommittén för ny rektor.
Vad är det ni i rekryteringskommittén vill se hos den nya rektorn? 

Det gäller att hitta den mest lämpliga personen som kan fortsätta det goda arbete som gjorts och som ligger i linje med den nya strategin. Det är såklart meriterande om personen har mycket kontakter med det omgivande samhället och en god bild och egna erfarenheter av både utbildning och forskning. Det är viktigt att en ny rektor har högt förtroende och blir den ledare som kan få med alla medarbetare på resan med den nya strategin och mot MDH:s vision – den samproducerande högskolan.