MDH:s gästforskare välkomnas till Wallenberg Academy Fellows

2017-05-30 | Forskning/Samverkan

MDH är, som enda högskola, utvald att vara en del av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på 29 unga forskare. Tisdagen den 30 maj välkomnas MDH:s gästforskare Giulia Andighetto till Wallenberg Academy Fellows av Wallenberg stiftelsen, Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Vitterhetsakademin.

 

Dagen spenderas på Kungliga Vitterhetsakademin i Stockholm tillsammans med övriga utvalda unga forskare vid Wallenberg Academy Fellows. Birgitta Svensson, ständig sekreterare vid Vitterhetsakademin och Ingrid Sundström, vice ordförande vid Wallenbergs stiftelse inleder med att välkomna dem till programmet. Deltagarna får sedan ta del av den forskning som tidigare forskare vid Wallenberg Academy Fellows bedrivit och bjuds avslutningsvis på middag.

Wallenbergs stiftelsens satsning på unga forskare syftar till att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet.

Giulia Andighetto som är forskare i samhällsvetenskap från Italien, kommer att bedriva sin forskning, under programmets fem år, tillsammans med professor Kimmo Eriksson vid MDH.  Hon kommer att studera hur normer skapas och förändras.

– Jag är stolt över att MDH fått ta del av den här satsningen på unga forskare. Det visar att vi har intressant forskning av hög kvalitet. Jag ser fram emot att ta del av den forskning som Giulia kommer att bedriva tillsammans med professor Kimmo Eriksson. Normer påverkar oss alla och har stor påverkan på hur samhällen fungerar och utvecklas, säger MDH:s rektor Paul Pettersson.

Läs nedan om Giulia Andrighettos kommande forskningsprojekt vid MDH.

Hur formas och förändras mänskliga normer?

I många samhällen dominerar normer som i längden är ogynnsamma för invånarna. Det kan handla om allt ifrån att fuska med skatten, till att betala mutor eller förtrycka minoriteter. I ett tvärvetenskapligt projekt kommer Giulia Andrighetto att undersöka vad som krävs för att förändra sociala normer i en befolkning.

Trots att den italienska staten har instiftat en rad lagar för att bekämpa maffian har de kriminella organisationerna fortfarande stor makt på exempelvis Sicilien. En viktig orsak är att sociala normer bland invånarna stödjer maffian. En affärsinnehavare som inte betalar sina mutor kan plötsligt stå utan kunder och en person som tjallar kan bli utfryst.

En stats lagar blir ofta verkningslösa om de inte stödjs av invånarnas normer. Dr Giulia Andrighetto vid European University Institute, Italien och The Institute of Cognitive Sciences and Technologies of the Italian National Research Council, ska utforska sociala normers natur och dynamik. Hur kan kontraproduktiva normer överleva? Vad krävs för att förändra normer?

Giulia Andrighetto kommer att hämta modeller för beslutsfattande från kognitions- och socialpsykologi och kombinera dem med både laboratorieexperiment och datorsimuleringar. Syftet är att bygga välgrundade modeller för hur normer kommer till och sprids, som sedan kan användas av institutioner som vill uppnå beteendeförändringar hos befolkningen.