MDH:s forskare Emma Nehrenheim och Jesper Olsson prisas av HM Konungen

2016-06-01 | Forskning/Samverkan På campus Omvärld

Vid en högtidlig ceremoni på Kungliga slottet mottog i tisdags Emma Nehrenheim , universitetslektor i miljöteknik och Jesper Olsson, doktorand i miljöteknik, ett gemensamt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning om alger.

 

Det är Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond som delar ut stipendiet och det tilldelas dem för deras forskning om mikroalger som naturliga polymer i framtida reningsverk. Pengarna ska användas för investering av givare och annan utrustning och kommer att komplettera den befintliga forskningen som bedrivs på MDH inom inriktningen Framtidens energi.

HM Konungen Carl XVI Gustaf överräckte stipendiet vid en ceremoni i Bernadottebibilioteket på Kungliga slottet. 

- Det ligger alltid en stor ära i att motta en utmärkelse eller stipendium och det här tillfället var givetvis extraordinärt, högtidligt och ceremoniellt. Stipendiesumman kommer vi att använda för att köpa in utrustning. Men jag ser också ett stort värde i att stiftelsen uppmärksammar forskningen och alger som en naturlig del i att minska resurs- och energianvändningen i svenska reningsverk, säger Emma Nehrenheim.

Det var inte första gången Emma Nehrenheim träffade HM Konungen. I höstas gästade han MDH i samband med IVA:s Kungliga teknikresa och fick ta del av framstående forskning inom framtidens energi, inbyggda system och hälsoteknik. 

Läs mer om besöket : IVA:s Kungliga teknikresa besökte MDH