MDH:s bästa uppsats inom området jämställdhet och mångfald har utsetts!

2012-05-09 | Student

Under 2011 framarbetades ett antal uppsatser inom ämnet jämställdhet och mångfald. En tävling utlystes på hela högskolan och nu har det vinnande bidraget utsetts. Lahijan Amedi och Vian Faili, som vann tävlingen, går båda på sjuksköterskeprogrammet. Deras uppsats handlar om sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med en annan etnicitet.

Lahijan Amedi bor i Katrineholm med sin familj. Hon har arbetat som undersköterska i cirka 10 år och började på sjuksköterskeprogrammet för att hon behövde en ny utmaning. Eftersom hon redan hade stor erfarenhet av vård visste hon precis vad hon gav sig in i.

- Utbildningen har varit en stor personlig resa för mig, säger Lahijan. Programmet har varit bra med mycket VFU som knyter ihop de teoretiska kunskaperna.

Det Lahijan gärna hade sett mer av är medicinsk vetenskap och kunskap om olika kulturer och det var därför intresset för uppsatsämnet skapades.

- Trots att jag är dubbelkulturell har uppsatsskrivandet bidragit till nya kunskaper hos mig och varit den största utmaningen under utbildningen. Att det ibland varit jobbigt att arbeta med uppsatsen gör det fantastiskt roligt att vinna den här tävlingen! säger Lahijan.

 Vian Faili är undersköterska sedan sju år och jobbar även som tolk och är politiskt engagerad. Hon bor i Åkers Styckebruk med sin familj. Även hon tycker att utbildningen på sjuksköterskeprogrammet har varit bra.

- Det skulle dock ha varit ändå bättre om det fanns en kurs om kultur och etnicitet, säger Vian, för det har vi upplevt att det finns ett stort behov av.

Vian anser att ämnet kultur och etnicitet är så aktuellt och viktigt i vårt mångkulturella samhälle.

- Vi har ett behov av kunskap som handlar om olika kulturer och etniciteter för att undvika missförstånd människor emellan, avslutar hon.