MDH:s barnmorskeexamen är säkrat

2015-11-05 | Utbildning

Nu kommer beskedet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att MDH:s barnmorskeexamen håller hög kvalitet och att examensrätten därmed är säkrad. – Barnmorskeutbildningen är viktig för MDH, men framför allt är den viktig för regionen och för landstingen vilket gör att dagens besked verkligen är mycket positivt, säger rektor Karin Röding.

UKÄ har haft i uppgift att granska kvaliteten på alla landets högskoleutbildningar. I april 2014 gjorde UKÄ bedömningen att MDH:s barnmorskeexamen hade bristande kvalitet. Sedan dess har högskolan gjort flera insatser för att säkerställa att utbildningen som leder till en barnmorskeexamen håller hög kvalitet.

Nu gör alltså UKÄ bedömningen att MDH:s barnmorskeexamen håller hög kvalitet och att högskolan får behålla rätten att utfärda denna examen.

– Nu har vi fått bekräftat att utbildningen håller hög kvalitet vilket alltid är högskolans strävan. Det visar också att vi tillsammans kan ta krafttag för att förbättra och höja kvaliteten på våra utbildningar vilket är glädjande, säger Karin Röding.

Läs mer på UKÄ:s webbplats