MDH:s allra första professor hedrades med eget symposium

2017-09-29 | Forskning/Samverkan

För 20 år sedan anställdes MDH:s allra första professor Hans Hansson och i och med det startade också Mälardalen Real-Time Research Centre, som idag har växt till den internationellt framstående forskningsinriktningen inbyggda system. Det var något som uppmärksammades i eventet ”The MRTC symposium in honor of Hans Hansson” under veckan.

 

- Det var fantastiskt! En upplevelse jag unnar alla människor, att få känna sig uppskattad och omtyckt, säger Hans Hansson, som är professor i realtidssystem inom forskningsinriktningen inbyggda system på MDH.

År 1997 anställdes han som professor vid MDH och har sedan dess varit drivande inom forskningen på IDT, genom att bland annat bygga nätverk och utveckla forskningsverksamheten. Det var han som startade Mälardalen Real-Time Research Centre, som lett till dagens framgångsrika forskningsinriktning inbyggda system.

- I början och under flera år var jag spindeln i nätet för verksamheten. Men vi har växt och jag är särskilt glad över att det nu händer mycket utan min medverkan.

Anledningen till att vi blivit framgångsrika tror jag beror på att vi har mycket samarbeten mellan forskarna, att forskarna som är här känner att de får mycket utrymme att förverkliga sina forskningsambitioner och att vi har täta kontakter med näringslivet, säger Hans Hansson. 

 Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar på att utveckla den programvara, eller teknik, som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner. Hans Hansson har genom åren forskat inom flera relaterade områden som exempelvis realtidssystem, komponentbaserad mjukvaruutveckling, test av mjukvara och formell verifiering. Men just nu ligger huvudfokus på funktionssäkerhet och cybersäkerhet.

- Funktionssäkerhet handlar om att minska skade- och olycksriskerna orsakade av programvaran i en produkt. Innan en produkt börjar säljas måste företaget säkerställa att risken för att den ska orsaka skada eller en olycka är acceptabelt låg. Men de regler och metoder som finns för detta behöver uppdateras i takt med att produkterna blir mer komplexa och att andelen mjukvara ökar. Vi är en grupp som forskar på just detta, säger Hans Hansson.

En annan del i forskningen handlar om cybersäkerhet, det vill säga att minska risken för att någon ska kunna hacka sig in i programvaran och på så sätt sabotera en produkt. Enligt Hans Hansson kommer utvecklingen av dessa två forskningsområden att fortsätta.

- Digitaliseringen ligger i tiden och de områden vi håller på med är ständigt aktuella, inte minst inom industrin. Framför allt cybersäkerheten kommer att bli ännu mer aktuell framöver, säger han.