MDH-projektledare invald i Swedsofts styrelse

2016-04-07 | Forskning/Samverkan Omvärld

Vid föreningen Swedsofts årsmöte i veckan valdes Malin Rosqvist från MDH in i styrelsen. Malin Rosqvist är verksam inom forskningsområdet inbyggda system och projektledare för projektet PROMPT, professionell masterutbildning i programvaruteknik.

 

PROMPT är en strategisk satsning som finansieras med 50 miljoner kronor frånKK-stiftelsen och med ytterligare medel från deltagande lärosäten, institut och företag. Syftet med projektet är att utveckla webbaserade kurser på avancerad nivå för att bidra till yrkesverksammas kompetensutveckling inom mjukvarubranschen, en aktivitet som efterfrågas av branschen och stöttas av Swedsoft som är en intresseförening för mjukvaruföretagen i Sverige.

Mälardalens högskola har varit medlem av Swedsoft sedan föreningen startade, och har tidigare representerats av Mikael Sjödin, forskningsledare inom inbyggda system.

– Det är roligt att vi på MDH återigen fått frågan att vara med i Swedsofts styrelse. Vi delar Swedsofts vision och bidrar gärna till att stärka branschen och öka samarbetet mellan akademi och industri, både forskning och utbildning, säger han.

Stefan Andersson är ordförande i Swedsoft och Program Manager Future Aircraft Systems på Saab:

- Arbetslivet befinner sig i ständig förändring, vilket inte minst gäller kunskap relaterad till programmering och digitalisering. Möjligheten att läsa kurser vid universitet och högskolor är en viktig del i det livslånga lärandet. Därför stöttar Swedsoft PROMPT och de deltagande lärosätenas strävan att erbjuda yrkesverksamma kompetensutveckling i form av akademiska kurser. Jag är glad att PROMPT och Mälardalens högskola nu också representeras i föreningens styrelse genom Malin som kommer att hjälpa oss att driva dessa för branschen viktiga frågor.

Om Swedsoft 

Swedsoft är en ideell förening med medlemmar från industri, institut och akademi, idag med ett 30-tal medlemmar. Swedsoft arbetar för att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och genom det bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft och akademisk status i Sverige. För att åstadkomma detta arbetar föreningen med att informera politiker och beslutsfattare i samhället samt med att bidra till att utveckla det svenska utbildningssystemet för att säkra framtida kompetensbehov hos sina medlemmar. Vidare vill Swedsoft vara en stark plattform för nätverkande, över branschgränser och mellan industri och akademi.

Styrelsemedlemmar:

  • Stefan Andersson, SAAB (Ordförande)
  • Niklas Lindhardt, CaptureInnovation (Vice ordförande)
  • Rikard Andersson, Ericsson
  • Tor Ericson, ÅF
  • Helena Holmström Olsson, Malmö Högskola
  • Birgitta Lundvik, Hansoft
  • Malin Rosqvist, Mälardalens högskola
  • Jonas Wallberg, Teknikföretagen