MDH-projekt ska motivera seniorer till fysisk aktivitet

2017-11-30 | Forskning/Samverkan Omvärld

Forskare vid MDH har beviljats forskningsmedel för att utveckla ny teknik som motiverar äldre till att öka sin fysiska aktivitet. Projektet finansieras av Vinnova och beräknas vara färdigt år 2020.

 

– Om man tittar på just seniorer och fallskador är det ungefär 40 procent av fallskadorna som går att förebygga genom fysisk aktivitet. Men mycket av den teknik som finns idag är inte riktigt skapad för inaktiva äldre, utan riktar sig mer till yngre personer som är aktiva, säger Maria Ehn, som forskar i hälsoteknik på MDH och leder projektet.

 

Maria Ehn.

Forskningsprojektet heter Salutogen (Seniorers aktivitet och livskvalitet understödd av teknik genom glädje, engagemang och nyfikenhet) och har beviljats drygt fyra miljoner kronor. Projektet är ett samarbete mellan forskare inom hälsoteknik, inbyggda system och fysioterapi vid MDH, Region Västmanland, Västerås stad och flera företag.

– Många projekt handlar om att ta fram olika typer av teknik för träning, men motivationen till att träna brister ofta hos användaren. Därför vill vi utveckla teknik som motiverar seniorer att röra på sig och utföra fysisk aktivitet som förebygger fall och fallskador, säger Maria Ehn.

För att kunna ta fram ett så bra teknikstöd som möjligt jobbar forskarna tillsammans med seniorer. Projektet bygger därför även på nära samarbete med referensgrupper från intresseorganisationer, som PRO och SPF samt Friskis & Svettis Seniorverksamhet. Seniorer som kommer delta i arbetet kommer att ha varierande teknikkunskaper och vara fysiskt aktiva i olika utsträckning. 

– Vi kommer att utveckla ett teknikstöd som på olika sätt stimulerar seniorer till att röra sig. Teknikstödet består framförallt av datorprogram som senioren själv ska kunna använda med hjälp av dagens teknikprodukter. Det stora målet är att de seniorer som rör sig väldigt lite, ska börja röra sig mer, säger Maria Ehn.