MDH-projekt beviljas 20 miljoner kronor från Vinnova

2016-03-08 | Forskning/Samverkan

Projektet Future Automation Region (FAR) vid MDH har beviljats totalt 20 miljoner kronor under perioden 2016-2019 från Vinnova. Därmed är projektet ett av tre som beviljas pengar ur Vinnväxt 2016.

- Det är mycket glädjande att MDH:s starka tradition av samverkan med offentlig och privat sektor gör att Vinnova väljer att satsa på Future Automation Region. Det här innebär att MDH ytterligare befäster sin position när det gäller forskning inom automation, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor på MDH.

Motiveringen till Vinnovas beslut är att automation är ett tydligt styrkeområde för Mälardalen och prioriteras i de regionala utvecklingsstrategierna. Vinnova motiverar vidare med att FAR uppvisar en stark uppslutning från näringsliv, akademi och politik.

Initiativets framträdande roll i det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation ses också som mycket positivt och något som kan tjäna som förebild för andra. I motiveringen nämns också att MDH, som koordinator för Vinnväxt-initiativet Robotdalen, har visat på stor förmåga att stå värd för denna typ av verksamhet som styrs av ett triple helix ledarskap och med flera innovationsfunktioner som inte inryms i högskolans primära uppdrag.

Mer information om Automation Region