MDH-professor kartlägger den tyska litteraturen

2016-11-25 | Forskning/Samverkan Utbildning

Tidigare har det saknats en övergripande beskrivning över den tyska litteraturhistorien på svenska.
Det gör det inte längre – tack vare MDH-professorn Sture Packalén.

 

Under hösten har Sture Packalén släppt sin bok ”Tysk litteratur – Från Hildebrandssången till Kanak Sprak". I detta verk har han med höga ambitioner tagit sig an den tyska litteraturhistorien under 1 200 år. Fokus har dock legat på författare verksamma från 1700-talet och framåt.

Boken är den första översiktliga framställningen på svenska av hela den tyska litteraturens utveckling. Sture Packalén är professor emeritus i tyska vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola. Tidigare har han bland annat gett ut boken ”Tyska minnesgemenskaper: nazism, krig, förföljelse och folkmord i tyskspråkig litteratur efter 1945”.