MDH-professor erkänd som en av de främsta i forskarvärlden

2016-03-24 | Forskning/Samverkan

Ulf Andersson, professor i företagsekonomi vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik vid MDH, har blivit invald i Academy of International Business (AIB) Fellows. Att kvalificera sig som Fellow är ett prestigefyllt steg i karriären och ett kvitto på akademisk excellens.

 

 

– Att bli invald i AIB Fellows är att bli erkänd som en av de främsta forskarna i världen inom internationell företagsekonomi och det är naturligtvis fantastiskt kul! Det finns bara totalt sex Fellows i hela Norden. Jag har nog inte själv förstått hur stort det här är, säger Ulf Andersson.

 

3 500 medlemmar

Academy of International Business är den största akademiska organisationen inom internationell företagsekonomi och etablerades redan 1959. Idag har organisationen cirka 3 500 medlemmar varav mindre än tre procent har utsetts till så kallade Fellows.  Titeln går till en person som på ett betydande sätt har bidragit till forskningen och kunskapsutvecklingen inom internationell företagsekonomi.

En person väljs in i AIB Fellows efter nominering av en för personen oberoende Fellow som också ska sekunderas av en annan, för den nominerade, oberoende Fellow. En kvalificerad majoritet av medlemmarna i Fellows måste sedan rösta för, för att den nominerade ska bli invald.

– Det är gräddan av forskare inom internationell företagsekonomi som väljer om du är kvalificerad eller inte, avslutar Ulf Andersson.

Mer information om Academy of International Business (AIB)